وصیت نامه شهیدمهدی زین الدین

وصیت نامه شهید زین الدین

 
 
 
 
 
 

 

  

 

     وصیت نامه شهیدمهدی زین الدین     

 

اولین شرط لازم برای پاسداری از اسلام، اعتقاد داشتن به امام حسین(ع) است. هیچ کس نمی‌تواند پاسداری از اسلام کند در حالی که ایمان و یقین به اباعبدالله‌الحسین(ع) نداشته باشد. اگر امروز ما در صحنه‌های پیکار می‌رزمیم و اگر امروز ما پاسدار انقلابمان هستیم و اگر امروز پاسدار خون شهدا هستیم و اگر مشیت الهی بر این قرار گرفته که به دست شما رزمندگان و ملت ایران، اسلام در جهان پیاده شود و زمینه ظهور حضرت امام زمان(عج) فراهم گردد، به واسطه عشق، علاقه و محبت به امام حسین(ع) است. من تکلیف می‌کنم شما «رزمندگان» را به وظیفه عمل کردن و حسین‌وار زندگی کردن.

در زمان غیبت کبری به کسی «منتظر» گفته می‌شود و کسی می‌تواند زندگی کند که منتظر باشد، منتظر شهادت، منتظر ظهور امام زمان(عج). خداوند امروز از ما همت، اراده و شهادت‌طلبی می‌خواهد.

 بسمه تعالی تاریخ13/1/63

در این وصیت نامه فقط مقدار بدهکاریها و بستانکاریها را جهت مشخص شدن برای بازماندگان و پیگیری آنها می نویسم،به انضمام مسائل شرعی دیگر.

مسائل شرعیه:

الف)نماز: به نظرم نمی آید بدهکار باشم.ولی مواقعی از اوان ممکن است صحیح نخوانده باشم،لذا یکسال نماز ضروری است خوانده شود.

ب)روزه:تعداد190روزه قرض دام وتنوانستم بگیرم

ج)خمس:سی و پنج هزار ریال به دفتر آیت الله پسندیده بدهکار هستم. 

د)حق الناس:وای از آتش جهنم و عالم برزخ،خداوند عالم بصیراست.

بدهکاریها:مبلغ شش هزار تومان معادل شصت هزار ریال به طرح و عملیات ستاد مرکزی بدهکارم،البته قبض دویست هزار ریال است،ولی ازاین مبلغ شصت هزار ریال بدهی بنده است.بستانکاریها:

http://www.vasaya.shahidan.mihanblog.com  

 http://setareganekhaki.parsiblog.com

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٧
تگ ها :


موفقیت دراقتصادفردی

                                        بسم الله الرحمن الرحیم        

                                         اَللّهُمَّ عجّل لولیک الفَرَج

                                           (سال جهاد اقتصادی)

برگرفته ازدرس اقتصاداسلامی آیت الله نکونام مدرسه فیضیه اسفندماه 1389

اقتصاد مهمترین علمی است که مسلمان باید یادبگیرد اقتصاد ازاصول دیانت است ازفروع نیست.معنی اقتصاد اسلامی چیست؟اقتصاد یعنی چه؟،الکمال کل الکمال التفقه فی الدین وتقدیر المعیشه.     خدا واقتصاد.     معیشت یعنی زندگی تقدیرالمعیشه یعنی اقتصادزندگی اندازه گیری نسبت به زندگی.

یک  صدتومانی راهم درپارچه بپیچد رکوداست.همین که سرمایه می چرخدرزق است چه خودش استفاده کند چه دیگری ،این رزق است.یک فقیر باید اقتصاد داشته باشد .یک غنی هم باید اقتصاد داشته باشد.ثروتش راتبدیل به رزق کند چه درزندگی خودش ،چه چرخش درزندگی دیگری ،این می شودرزق.(ایجادکار).ثروتمند وقتی ثروت رابه چرخش بیندازد هم رزق برای دیگران است هم رزق برای خودش.اقتصادمدیریت وچینش ثروت است، اقتصاد چینش وچرخش سرمایه است.سرمایه بایدمصرف شود ،اسراف نشود،انبوه نشود وچینش پیداکند.اقتصاد علم چینش دارایی است.اگرعلم اقتصاد نداشته باشیم نمی توانیم ازامکانات استفاده کنیم ثروت وامکانات نفله می شود،هدر می رود .اگر شما ده هزار تومان هم درخانه داری نگذار راکد باشد آن رابه حرکت بینداز حال بوسیله قرض دادن ، هدیه ،ایجاد کار،و....این پانصد تومان که بچه شما درقلک  می اندازداین احتکاراست .آنی که انباشته می شود  انبار می شود  رزق نیست این احتکار است.این خارج کردن از چرخه است اقتصادچینش وچرخش سرمایه است.چرخش سرمایه اقتصاداست .پنهان کردن رکوداست. کرامت براساس اقتصاد است کسی که اقتصادنداشته باشد به گدایی وفقروفساد گرفتار می شود.قدرت وتوانمندی براساس اقتصاداست .کشورهای اسلامی باآن همه دارایی فقیر ندچون اقتصادندارندضایع می شوند.کسی که دنیایش خرابه آخرتش هم خرابه .من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی .کسی که اقتصاد ندارد نفله می کند.

رزق آن مایه ای است که درزندگی مصرف می شودمثل خون که حیات راسامان می دهدرزق آن خونی است که درجامعه تزریق می شود .120 موردرزق درقرآن کریم آمده است رزق حلال، رزق حرام.سرمایه همه اش رزق نیست رزق آنی است که مصرف می شود.امکانات می شوددارایی.دارایی وسرمایه رزق نیست مال شمانیست .مال شما آنی است که مصرف می کنید.رزق آن است که متحرکه.رزق آنی است که چینش بدهی قرض بدهی .وقتی که راکدشد می شود امکانات، رزق نیست .سلب توفیق می شود وقتی عشرامثالها نشد.(درراه خیر بکارگرفته نشد.)آنچه که مدیر چرخش می دهد می شود اقتصاد.ثروت مثل خون است اگرمصرف بیهوده کردی  اسراف است .اگرراکد شد می میرد. زیادخوردن ازمصادیق اسراف است.بسیاری ازامراض مال اسراف است رزق رابدجور مصرف کرده کلیه اش خراب می شود.رزق هم مادی ومعنوی است.رزق آن چیزی است که به حرکت درآیدچه قرض بدهد،معامله کند ،دیگران بامال اوکارکنند.مضاربه هبه  قرض و....که درکتب فقهی آمده است .این ارزش دارد.اقتصادعلم چینش دارایی است .اقتصاددارایی رابه صورت رزق درمی آورداگرکسی نتوانست دارایی خودش رابه چرخش درآورداین رزق نیست.شیرینی سرمایه به این است که رزق شود.اگر علم اقتصاد نداشته باشیم ازامکانات نمی توانیم استفاده بکنیم.اقتصادغیرازدارایی است. دارایی همان ثروت است اقتصاد اسلامی براساس رزق الله وسرمایه پروردگارایجادمی شود،همه ازآن خداست لله مافی السموات ومافی الارض شما وکیل خدا می شوی سخرلکم مافی السموات والارض .اقتصاداسلامی خدامحوری است ،رزق محوریست.اقتصاد اسلامی ،تولید ،مصرف وچرخش است .اقتصاداسلامی یک سیستم است درمقابل دوسیستم رایج جهان  .

اسلام باسرمایه مخالف نیست .اسلام سرمایه ی باکرامت رااساس قرارداده ،اسلام سعی وکوشش راامضاکرده است.سعی انسان مال خودشه.سوره نجم نفی سوسیالیسم است. درهرزمینه می توانید حرکت وتلاش کنید.ان سعیکم لشتّی اسلام بااستثمارمخالف است .سیستم اقتصادی اسلام باانباشتن ،وگنج کردن وکنز مخالف است.بارکودواستفاده نکردن ازسرمایه وتفاخر به آن مخالف است .جمع میکند که بگوید من سرمایه دارم.پنهان کردن سرمایه (طلا وپول و...)زندگی وجامعه رابه رکود می کشاند.سرمایه برای پنهان کردن نیست. چه طلارا زیر زمین کنید چه پهِن را.سرمایه رابکاربیندازید دیگران هم نفع ببرندسود خودتوست کارایجادکردی شدی رازق وده برابر برایت ثواب می نویسند .یعنی باسرمایه ات آخرت خودراساخته ای  . تولیدکن وبده به دنیا. .فقیر هم باید اقتصاد داشته باشد ثروتمندهم باید اقتصاد داشته باشدازخانه خودت شروع کن  . شما صدهزار تومان هم درخانه داری نگذار راکد باشد آن رابه حرکت بینداز.تولید کن اگراهل علم هستی کتاب مفید وموردنیاز بنویس .اسلام هم تلاش وتولید راپذیرفته توزیع ثروت راهم پذیرفته است.تنهاسودجویی نیست،کرامت ،سلامت روحی، روانی انسان رادرنظر می گیرد.لولاالفقرالهلک الاغنیاءاگرفقرا نباشند اغنیا نمی توانندزندگی کنندتوزیع سرمایه باکرامت هرکه بیشتر درمی آورد بیشترتوزیع می کند(حضرت علی علیه السلام نخلهای زیادی کاشت ووقف نمودچاه حفرمی نمود ووقف فقرا می کرد.)

اقتصاداسلامی ماهیتش غیرازسرمایه داری وکمونیست است، اقتصاد اسلامی نه سرمایه داری است ونه کمونیستی ،باآنها متضاداست.دراقتصاد اسلامی به حرام می رسد می گوید مالیت نداردانسان مالک حرام نمی شود.دراسلام مالکیت توزیع است.وفی اموالهم حق للسائل والمحروم حق سائل ومحروم است باید بپردازند مالک خداست. ودرمی آوری باید خمسش رابدهی ،باید زکاتش رابدهی واجب ومستحبش راباید بدهی. سرمایه داری سودجویی است هرفسادی میخواهی بکن سود دربیاور.کمونیست هیچ کس ازمردم رامالک نمی داند .دولت مالکی است. هیچ کی مالک نباشد یعنی چه ؟.اسلام می گوید :لیس للانسان الا ماسعی تلاشش برای خودش است.کمونیستها ،مردم رامی دهند بخورند چیزی نمی توانند ببرند.همینکه سرمایه راازمردم می گیرنداین خلاف فطرت است.اقتصاداسلامی خدامالکی است.خدا میفرماید: سخرلکم من گفتم مال شما باشد انسان می شود مالک .مالکیت توزیع است.مالکیت رزق است   ماخودمان درنمی آوریم، خدارزق می دهد.خدارزّاقی است یعنی هرچه داریم ازخدا به ما می رسد.خدارزق رامی دهد.

120 آیه درقرآن راجع به رزق است.آنی که مصرف می شودرزق است .آنچه اسراف می شود رزق نیست حرام است .قرض وهدیه مصرف رزق است. اسراف رزق حرام است .آنی که انباشته وانبار می شود رزق نیست ، احتکار است .کنزاست.این خارج کردن از چرخه است.

اسلام می گوید، امام حسن مجتبی علیه السلام هنگام شهادت به اصبغ بن نباته می فرماید:کُن للدّنیا کَانکَ تعیشُ اَبَد ًا وکُن للاخِره کَانک تموتُ غَد ًابرای دنیا آنچنان کارکن که تاابد می مانی مثل اینک همیشه می خواهی زندگی کنی تلاش کن  پول درآورولی انباشته  نکن. وبرای اخرتت همچه کارکن مثل اینکه فردا می میری مردن راهم مواظب باش مثل اینکه فردا می میری یعنی وقت مردن بدهکارنباش وقتی خواستی بمیری مشکل نداشته باشی ازخانه بیرون می آیی مثل اینکه دیگه برنمی گردی،یعنی کارهایت را درست کن ،سامان بده که گرفتار نشوی.           بااندک تصرف

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٢
تگ ها :


خداوند عاشق دوستداران حسین است.

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

باشدهنوزتشنه لب کربلاغریب

هل من معین اگرکه شنیدی شعارنیست.

 احب الله من احب حسینا خداوند عاشق دوستداران حسین است.

 احب الله من احب حسینا خداوند عاشق دوستداران حسین است.

احب الله من احب حسینا خداوند عاشق دوستداران حسین است.

 احب الله من احب حسینا خداوند عاشق دوستداران حسین است.

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٦
تگ ها :


آیاقاتلان امام حسین علیه السلام شیعه بودند؟

بسم الله الرحمن الرحیم

                                 

چه کسانی امام حسین علیه السلام راکشتند.آیا دعوت کنندگان ،شیعیان حقیقی وراستین اهل بیت علیهم السلام بوده اند؟وهابیان وپیروانشان ازاین پرسش استفاده کرده و می گویند خودشیعیان حسین بن علی علیهماالسلام را دعوت کردند وهمان شیعیان اورا کشتند وهم اکنون برای اوعزاداری می کنند!

این سخن شبهه ای بیش نیست که بایستی باتحقیق وبررسی پاسخ داده شودومشخص شود که چه کسانی امام حسین علیه السلام رابه کوفه دعوت کردند؟ البته مراد ازدعوت کنندگان همان شخصیتها،اشراف وافرادموّجه شهر کوفه هستند نه افرادعادی قبیله ها.

محقق ارجمند آیت الله سید علی میلانی که به دفع شبهات از مکتب تشیع می پردازد به این سوال پاسخ داده اند.نام کتاب ایشان"ناگفته هایی ازحقایق عاشورا"می باشد.قاتلان امام حسین علیه السلام،یاازگروه بنی امیه بوده اند که درکوفه حضور داشته اند یا ازخوارج ویاازکسانی که به عنوان نیرو ازشام به کربلا اعزام شده اند.تشیع درکوفه به طور رسمی ازقرن دوم وسوم شروع شدوتشیع کنونی کوفه از آن زمان است ودرقرن اول ،شیعیانی که آنجا بوده اند مانند شیعیان امروزی نبوده اند.جالب توجه اینکه برای واژه شیعه وتشیع دواصطلاح وجود دارد:1-شیعه کسی است محب اهل بیت علیهم السلام باشدودر عین حال به خلافت شیخین {ابوبکروعمر}نیز اعتقاد دارد.بعضی از اهل کوفه امیرالمومنین رابرعثمان افضل وبرتر می دانستند،اما اعتقاد نداشتند که امام بر شیخین افضل است.اصطلاح2- که همه مابرآنیم واصطلاح معروف است ،شیعه عبارت از کسی است که به جانشینی امیر المومنین علیه السلام بعداز رسول خداصلی الله علیه وآله وامامت اهل بیت پیامبر علیهم السلام که دوازده نفر امام بعداز پیامبر هستد اعتقاد داشته باشد0ص180 به راستی آمار شیعیان حقیقی درکوفه چند نفربوده است؟تعداد اندکی از مردم کوفه افرادی همچون حبیب بن مظاهر ،مسلم بن عوسجه واصبغ بن نباته جزء شیعیان راستین بوده اندکه عدهای ازهمین شیعیان توسط معاویه وزیادبن ابیه به قتل رسیده بودندازجمله عمروبن حمق وحجربن عدی که ازصحابه پیامبر صلی الله علیه وآله بودند. درمقابل این جمعیت اندک ،یاران وپیروان بنی امیه درکوفه فراوان بوده اند.نام افراد زیادی آمد که حکم قتل حجربن عدی رحمه الله تعالی راامضاکردند. همچون:حصین بن نمیر ،محمدبن اشعث وشمربن ذی الجوشن وثمره بن جندب و... خوارج فرقه بزرگ دیگری بوده اند که در شهر کوفه مسکن گزیدند سران این گروه افرادی مانند اشعث بن قیس، شبث بن ربعی، عمروبن حریث وافراد دیگری بودند. اشعث پدرجعده همسر امام حسن مجتبی علیه السلام است که آن حضرت رابه شهادت رساند.عمروبن حریث کسی است که درقتل میثم تمار رحمه الله علیه دست داشته است.کسانی که برای امام حسین علیه السلام نامه نوشته اند سه دسته بوده اند:

1-شیعیان خالص که در اقلیت بوده اند (که تعدادی ازآنها درکربلاوتعدادی توسط ابن زیاد درکوفه به شهادت رسیدند.یکی دیگرازاقدامات ابن زیاد درکوفه زندانی کردن شیعیان بود درمیان زندانیان افرادی چون مختار،حارث اعورهمدانی سلیمان بن صرد وهمراه او مثل مسیب بن نجبه ،رفاعه بن شداد بودند.)

2-خوارجی که درکوفه بوده اند

3-عمال وپیروان بنی امیه.

عقیده قاتلان سیدالشهداءچه بوده ؟

درروز عاشورا سخن ازحقانیت امیرمومنان علی علیه السلام ویاعثمان مطرح است هواداری ازعلی علیه السلام وپیروی ازعثمان محل اختلاف ومنشاء جنگ است . بریر که معتقد به ولایت امیرمومنان علی علیه السلام بودبه یزیدبن معقل طرفدارعثمان گفت :آیاحاضری مباهله کنی وبعدمبارزه کنیم؟ یزیدبن معقل گفت:آری . هردوحرکت کردندوقبل ازمبارزه دست به دعابرداشتند ودروغگورالعنت کردند وازخداخواستندکه کسی راکه برحق است ،بردیگری باطل است چیره گرداندوبعدمبارزه آغاز شدوبریر ،یزیدبن معقل راکشت.تاریخ طبری ج5ص431 طبری درمورددیگرمی نویسد:هنگامی که نافع بن هلال ازیاوران امام حسین علیه السلام پابه میدان رزم نهاد ،رجز خواندوگفت :من معتقد به دین علی علیه السلام هستم.

فردی ازسپاه ابن زیادبه نام مزاحم بن حریث برای مبارزه بااوبه میدان رفت ودرجواب نافع گفت:من هم معتقدبه دین عثمان هستم.ابن اثیر جزری درکتاب الکامل فی التاریخ همین رجزخوانی نافع رانقل می کندج3ولی نمی گویدکه طرف مقابل اودرپاسخ گفت:اناعلی دین عثمان.من معتقدبه دین عثمان هستم !! چرا؟چون باید مخفی بماند تاکسی قاتلان سیدالشهداء علیه السلام رانشناسدتادرقرنها بعد بتوانند بگویندکه خودشیعیان حسین بن علی رابه شهادت رساندند.

تاریخ نگاران نوشته اند که ابن زیاد درنامه ای به عمرسعد نوشت :حسین ویارانش راازآب منع کن تاقطره ای آب به آنها نرسد،همانطوری که باخلیفه مظلوم عثمان بن عفان این کار راکردند.تاریخ طبری ج 5-

وقتی اسیران اهل بیت علیهم السلام رابه مدینه منوره برگرداندند وبانوان بنی هاشم شیون وناله زدند وبه عزاداری پرداختند،راوی گوید:درآن هنگام نزد عمروبن سعیداشدق رفتم . عمروبادیدن آن صحنه خندید وشعری رابه دشمنی اهل بیت علیهم السلام خواندوبعدازآن گفت:هذه واعیه بواعیه عثمان بن عفان ! این عزاومصیبت درمقابل مصیبت عثمان بن عفان است !آری ازآغاز جنگ پای عثمان درکار بوده وتا پایان که وروداهل بیت علیهم السلام به مدینه بود ،باز هم سخن ازعثمان{خلیفه سوم} به میان می آید.ص218 ناگفته هایی از حقایق عاشورا

{کسانی که امام حسین علیه السلام رابه شهادت رساندند عثمانی مذهب بودند.}

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٢٩
تگ ها : امام حسین


عاقبت دوستی پسرودختر

بسم الله الرحمن الرحیم

زدست دیده ودل هردوفریاد هرانچه دیده بیند دل کند یاد.

بسازم خنجری نیشش زفولاد. زنم بر دیده تا دل گرددآزاد.

چه چیزی موجب پاشیده شدن زندگی خانواده ها ازهم وسستی بنیان خانواده می شود.علت گرفتاریهای درون خانواده وطلاقها چیست؟چشم منشاء همه این مشکلات است همه افات ازچشم آغاز می شود.اگردخترها وپسران بدانند که عاقبت این دوستیهای حرام چه خواهد بود ؟"از امام علی علیه السلام نقل شده :کسی که چیزی رادوست بدارد این دوستی جلوی چشم حقیقت بین اورا می گیردوقلب اورا مریض می کند پس او باچشم بیمار می نگرد وشهوات عقل اوراپاره کرده است." علاوه براضطراب درونی وازدست دادن ارامش بعداز اینکه دختر ازدواج کرد.گرفتار درد سر بزرگ می شود، عشق به زن مردم.اورادوست دارد ولی نمی تواند به اوبرسد وهمین موجب سرخوردگی می شود واگر وجدان او بیدار باشد ازدرون خودراسرزنش میکند که چراحق شوهرراپایمال کردم وچرابه اوخیانت کردم . اری ارمغان این دوستیها اضطراب وعدم ارامش وتاریکی قلب وعدم رضایت خداست .گذشته ازاینکه درروایت امده :که بخاطر هرکلمه حرف زدن با زن مردم (ازروی شهوت) هزار سال اورا درجهنم نگه می دارند.وازنظر اسلام حکم رابطه غیرمشروع با زن شوهردار سنگسارکردن است. عدم اعتماد زن وشوهر به هم وحضور دردادگاه ودرخواست طلاق هم خدا می داند که نتیجه این دوست دختر ودوست پسر بازی است. وهمه اینها ابتدا ازچشم شروع می شود. بسیاری از سریا لهای خارجی فیلترشکنهای اینترنتی، عکسها وفیلمها وسی دی ها،عکس زنان ومردان نامحرم اختلاطها وحتی سریالها یی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی وموجب فساداخلاقی درخانواده واجتماع می شودپخش می شودکه اکثردرباره عشق وعاشقی است . اثار منفی وزیا نباری برای خانواده ها وجوانان ونوجوانان دارد.معلوم نیست که این دوستی ها منتهی به ازدواج شود.وازکلام امام معصوم این مطلب فهمیده می شود:کسی که بخواهد بوسیله گناه ومعصیت به مقصدومقصود خود برسد.چیزی راکه امیددارد به اوبرسد زودتر ازدست می دهد.مگر خدا نفرمودهاست :اگراهل روستاها ایمان می اوردند ما درهای برکات اسمانهارابروی انها می گشودیم...ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لایحتسب کسی که تقوای الهی پیشه کند خداوند برای اوراه خروجی قرار میدهد وازجایی که گمان نمی کند اوراروزی می دهد. عدم تنوع وارایش زن درزندگی وعدم رسیدگی مرد به سرووضع خود نیز یکی ازعوامل اختلاف وجدایی است .زن باید درخانه تنوع ایجادکند عوض کردن دکورخانه وارایش متنوع برای شوهراستفاده ازعطر باعث تقویت اساس خانواده می شود.

دعای حفظ چشم ازامام زمان عجل الله له الفرج :

واغضض ابصارنا عن الفجور والخیانه ...خدایا چشمهای ماراازفجور (هرزگی)وخیانت بپوشان.

دستورالعملی برای حفظ چشم ازگناه ازحضرت ایت الله بهجت رحمه الله :

برای سلامتی چشم، بعدازنمازها ایه الکرسی خوانده شودوپس از خواندن ان دست هارا برروی چشمها گذاشته و بگوید: اللهم احفظ حدقتی بحق حدقتی علی بن ابیطالب امیرالمومنین علیه السلام {خدایا به حق دوحدقه چشم حضرت علی بن ابیطالب امیرمومنان علیه السلام دوحدقه چشم مرا حفظ کن.}

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٧
تگ ها :


درخاطرم شد زنده یاد فاطمیون

      درخاطرم شد زنده یاد فاطمیون          

 

       یاد شلمچه یاد فکه یاد مجنون         

 

    

         

                             

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢۳
تگ ها :


وصیتنامه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

 

    

    

 

بسم الله الرحمن الرحیم

چرا فاطمه زهرا وصیت کردکه اورا شبانه دفن کنند؟

تامردم سوال کنند چه اتفاقی افتاد که دختر پیامبراین چنین وصیت نمود؟برای ایننکه ظلم ظالمان بر ان حضرت اشکارشود وستمگران رسواشوندوهمین سند حقانیت شیعه باشد.که دخترپیامبر ازدست خلفا ناراضی بود.ودوست نداشت که درتشییع جنازه اش شرکت کنند.

 در نقلی هم آمده که فاطمه (ع) وصایای خود را در رقعه ای نوشته و زیر سرش نهاده بود و چون از دنیا رفت، علی (ع) آن رقعه را بیرون آورد و جملات زیر را در آن مشاهده کرد:

«بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما اوصت به فاطمة بنت رسول الله، اوصت و هی تشهد ان لا اله الا الله، و ان محمدا عبده و رسوله، و ان الجنة حق و النار حق، و ان الساعة آتیة لا ریب فیها، و ان الله یبعث من فی القبور.  «یا علی انا فاطمة بنت محمد زوجنی الله منک لاکون لک فی الدنیا و الآخرة، انت اولی بی من غیری، حنطنی و غسلنی و کفنی باللیل، و صل علی و ادفنی باللیل و لا تعلم احدا، و استودعک الله و اقرء علی ولدی السلام الی یوم القیامة » (13).

[به نام خدای بخشاینده و مهربان، این است آنچه دختر رسول خدا بدان وصیت می کند، و این وصیت را در حالی می کند که گواهی می دهد معبودی جز خدای یکتا نیست، و گواهی می دهد محمد بنده و رسول اوست، و گواهی می دهد که بهشت حق است، و جهنم حق است، و قیامت خواهد آمد و هیچ گونه شکی در آن نیست، و گواهی می دهد که خدای تعالی هر کس را که در گورهاست مبعوث و زنده خواهد کرد.ای علی منم فاطمه دختر محمد که خدای تعالی مرا به ازدواج تو در آورد تا در دنیا و آخرت از آن تو باشم، و تو در انجام کارهای من سزاوارتر از دیگران هستی!کار حنوط و غسل و کفن مرا در شب انجام ده، و بر من نماز بخوان و شبانه مرا دفن کن، و کسی را خبر نکن، تو را به خدا می سپارم، و بر فرزندان خود تا روز قیامت سلام می رسانم (14)! ] در نقلی که از مجالس مفید و امالی شیخ رحمة الله علیهما آمده در حدیثی از امام حسین روایت شده چنین است که چون فاطمه دختر رسول خدا (ص) بیمار شد به علی وصیت کرد که وضع حال او را پنهان دارد، و حتی از بیماری او کسی را با خبر نکند، و علی (ع) نیز این کار را کرد، و خودش شخصا پرستاری فاطمه (ع) را به عهده گرفت، و احیانا اسماء بنت عمیس نیز او را کمک می داد، آن هم به طور پنهانی، و چون هنگام وفات و رحلت او شد به علی (ع) وصیت کرد کارهای پس از مرگ او را خود انجام دهد، و شبانه او را دفن کند و جای قبر او را نیز پنهان و مخفی کند که اثری از قبر او معلوم نباشد (15).و از جمله عرض کرد: وصیت دیگر من آن است که احدی از این مردم که به من ستم کرده و حق مرا گرفتند در تشییع جنازه من و دیگر مراسم آن حاضر نشوند زیرا اینان دشمن من و دشمن رسول خدا هستند، و مبادا بگذاری یکی از آنها و یا پیروان آنها بر جنازه ام نماز بگذارند...    

مرا شب هنگام در آن وقتی که دیده ها همگی خواب رفته اند دفن کن (12) ؟

و در روایتی است که پس از آن به علی (ع) گفت: چیزهایی در دل دارم که می خواهم آنها را به تو وصیت کنم!  علی (ع) فرمود: ای دختر رسول خدا هر چه می خواهی بگو!

در این وقت علی (ع) کسانی را که در اتاق بودند بیرون کرد و نزدیک سر فاطمه (ع) نشست، آن گاه فاطمه به سخن آمده گفت:ای پسر عمو هیچ گاه مرا دروغگو و خیانتکار ندیدی، و از وقتی با تو معاشرت داشته ام نافرمانی تو را نکرده ام!  علی (ع) در پاسخ او فرمود«معاذ الله انت اعلم بالله و ابر و اتقی و اکرم و اشد خوفا من الله من ان اوبخک بمخالفتی، قد عز علی مفارقتک و تفقدک الا انه امر لا بد منه...»[پناه بر خدا! تو داناتر و نیکوکارتر و پرهیزکارتر و بزرگوارتر و نسبت به خدای تعالی بیمناکتر از آنی که من بخواهم تو را در مورد مخالفت و نافرمانی خود سرزنش کنم، و براستی مفارقت و دوری تو بر من بسیار ناگوار است جز آنکه چاره ای از آن نیست...]آن گاه سخنان خود را ادامه داده فرمود:به خدا مصیبت رحلت رسول خدا (ص) را برای من تجدید کردی و مرگ و فقدان تو بر من بسیار بزرگ است.«فانا لله و انا الیه راجعون » !آه! که چه مصیبت دردناک و جانسوز و غم انگیزی است! مصیبتی که به خدا سوگند جبران پذیر نخواهد بود!  دنباله حدیث این گونه است که در اینجا هر دو گریان شده و لختی گریستند آن گاه علی (ع) سر فاطمه را برداشته به سینه چسبانید و بدو فرمود: هر وصیتی داری بنما که من آن را انجام خواهم داد.فاطمه عرض کرد: خدایت پاداش نیک دهد ای پسر عموی رسول خدا، نخستین وصیت من آن است که پس از من «امامه » دختر خواهرم را به ازدواج خویش در آوری چون او نسبت به فرزندان من همانند خودم مهربان است، و مردان نیز ناچارند همسری از زنان داشته باشند.و از جمله عرض کرد: وصیت دیگر من آن است که احدی از این مردم که به من ستم کرده و حق مرا گرفتند در تشییع جنازه من و دیگر مراسم آن حاضر نشوند زیرا اینان دشمن من و دشمن رسول خدا هستند، و مبادا بگذاری یکی از آنها و یا پیروان آنها بر جنازه ام نماز بگذارند...

مرا شب هنگام در آن وقتی که دیده ها همگی خواب رفته اند دفن کن (12) ؟

پی نوشتها:

1. کشف الغمه، ج 2، ص 130، استیعاب، ج 2، ص 752.روایات زیادی که به همین نحو از طریق اهل سنت آمده و به تفصیل در احقاق الحق، ج 10، صص 470 به بعد نقل شده.

2. اسد الغابة، ج 5، ص 478.

3. قاموس الرجال، ج 10، ص 456.

4. بحارالانوار، ج 43، صص 181 و 204.

5. همان، صص 172، 183 و 188، کشف الغمه، ج 2، ص 127.

6. بحار الانوار، ج 43، صص 184 و 189، کشف الغمه، ج 2، صص 126 و 130.

7. احقاق الحق، ج 10، ص 474، بحار الانوار، ج 43، صص 189 و 213، ضمنا دوستان حضرت زهرا و بانوانی که ادعای پیروی و شیعه گری بانوی عظمای اسلام را دارند خوب روی این قسمت حدیث دقت کنند و شدت علاقه فاطمه را به حجاب و پوشش بدن زن حتی پس از مرگ ببینند و تا آنجا که می توانند این هدف را در زندگی خود و دیگران تعقیب نموده و این برنامه را در خانه و خانواده ها پیاده کنند، تا روی دیدار و ملاقات شفیعه محشر را در آن روز وانفسا داشته و مشمول و شایسته شفاعت او گردند ان شاء الله!

8. کشف الغمه، ج 2، ص 130، استیعاب، ج 2، ص 752.

9. بحار الانوار، ج 43، ص 213.

10. و در برخی از روایات نیز این گونه است که فاطمه (ع) به علی وصیت کرد که چنین نعش و تابوتی برای او ترتیب دهد و بدو گفت: فرشتگان صورت آن را برای من درست کردند، و ظاهرا از نظر تواریخ مسلم است که اولین تابوتی را که در اسلام بدین صورت درست کردند همان بود که برای فاطمه (ع) ترتیب دادند.  « پایگاه حوزه نت»

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۸
تگ ها :


نمونه دوستیابی الله

نمایش تصویر در وضیعت عادی

نمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادی

نمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادی

نمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادی

نمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادی

نمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادی

بسم الله الرحمن الرحیم این هم یک  نمونه دوستیابی اینترنتی

یک دوست گزین که ان جمال مطلق باشد.فقط خدا،پروردگار مهربان .

الله سرچشمه همه خوبیهاست .تمام زیبایی ونیکوئیهاست همه صفات خوب رادارد رحمت عطوفت رافت کرم و جود ،قوت وقدرت ودرعین قدرت بخشش وعفو وپرده پوشی وتوبه پذیر وارحم الراحمین وازمادر مهربانترازهمه غنی وبی نیاز وسبوح وپاک.درخانه اش همیشه باز ومهمان نواز است. ببین نامهای اوچقدر شیرین وگواراست. بسم الله الرحمن الرحیم سخن ازرحمت اوست همه عالم رابراساس رحمت افریده است .اگررحمت اورا می خواهی بشناسی نمونه ان مهرومحبت مادر به کودک است .اینکه والدین فرزندان رادوست می دارند پرتو وجلوه ای ازرحمت الله است. نمونه ای از نامهای نیکوی اودردعای جوشن کبیرامده که 1000نام است. اوکه سعادت ونجات وعاقبت ومرگ وزندگی شما بدست باکفایت اوست.  پس اورادوست بداروبه سخن اوهم عشق بورز سخن اوگنجی پرارزش وگرانبها وپایدار است،با اواشتی کن که درهمه حال به اونیاز داری. شما که می خواهی دوست انتخاب کنی اورااختیار کن.واین محبت نیاز به تقویت ووحفاظت دارد. واوشمارا دستور داده به محبت پیامبراعظم ونبی رحمت حضرت محمد صلی الله علیه واله وسلم واهل بیت او باانهاطرح دوستی بریز که انها دردوستی خودوفادارند.بیاییددرپی محبت الله ،محمد وعلی وفاطمه حسن وحسین ،سجاد ،باقر ،صادق ،موسی ،رضا، جواد،هادی وامام حسن عسکری وحضرت مهدی عجل الله له الفرج باشیم.محبت ومودت باقی وپایدارفما احلی اسمائکم. نامها ی شما چقدر باحلاوت است.

اگرحاتم طائی اهل کرم بود شاخه درخت کرم بود واهل بیت پیامبر اصول الکرم هستند .اصل وریشه درخت کرم و جود."ومن یطع الله ورسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والشهداء ووالصالحین وحسن اولئک رفیقا."وکسی که ازخدا وفرستاده اش اطاعت کند، پس انها با کسانی که خدا به انها نعمت داده ازپیامبران وشهداونیکوکاران خواهند بود واینان چقدر نیکورفیقانی هستند .ایه 69 سوره نساء.  عباس ابن علی علیهمالسلام، شهدای کربلا وسایر شهدارا دوست انتخاب کن.که به فرموده خدا:کسانی که درراه خدا کشته شده اند زنده هستند ولی شما درک نمی کنید. وچه کسی ازخدا واین جمع باحال وفادارتراست.این دوستی نورانی است وبرای انسان نورانیت می اورد.عشق حقیقی رارهاکرده وباسرعت زیاد،دنبال عشق مجازی می رویم!! ناارامی نتیجه عشق به مظاهرفریبنده وزودگذر دنیاست وخداست که ارامش می دهد.اونی که جوانهای کشورهای غربی دنبالش رفتند وسرشان به سنگ خورد.ودوباره دارند به دین ومعنویت برمی گردند. کمی فکرکن همین دختر وپسرزیبا که شماجوان دنبالش می روی وقلب ووجود خود راخسته ومضطرب می کنی وحرام ان روح پاکت راتاریک می سازد .ابتدایش چه بود؟اخر کار چیست ؟ اکنون چی ؟اول ان نطفه گندیده واخرش مردار بدبو که اگر مدتی بماندازاوفرارمی کنند.گرفتار گرسنگی ،دستشویی ، پیری ومرگ و....وشکوفه ایست که گذر زمان اورا پژمرده می سازد.پس ای صاحبان عقل عبرت بگیرید.

فریاد که دررهگذر ادم خاکی     بس دانه فشاندند وبسی دام تنیدند. 

خدایا همه نعم ازتو وکل جهان ملک توست.                               

خدایا خودت کمک کن ودست مارابگیر.                                       

ومارارهاکن وازدامهای شیاطین و دنیانجاتمان ده.      صلوات     

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها

  نمایش تصویر در وضیعت عادی                              

                                   نمایش تصویر در وضیعت عادی                                   

بسم الله الرحمن الرحیم 

عمه سادات سلام علیک      روح عبادات سلام علیک                  

مراای عشق ای بانوی خوبیها اجابت کن   نگاهم رایر ازمفهوم ناب استجابت کن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دختر موسی ابن جعفر علیه السلام روشنی چشم شیعه وپنا ه عامه خلق که مرقدش محل فیوضات الهی وربانی است روایات زیادی درفضیلت زیارت ایشان وارد شده است ودارای مقام شفاعت برای همه شیعیان است شیخ صدوق به سند صحیح ازسعدابن سعد ازحضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود:هرکه اورا زیارت کند بهشت ازبرای اوست وبه سند معتبر دیگر ازحضرت امام جواد علیه السلام نقل شده که :هرکه عمه مرادرقم زیارت کند پس ازبرای اوست بهشت واز حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده که ان حضرت به سعداشعری قمی فرمود:ای سعد نزدشما قبری هست ازما   کفت کفتم :فدای تو شوم قبرفاطمه دخترامام موسی علیه السلام را می کویی؟فرمود:بلی من زارها عارفا بحقهافله الجنه هلرکه اورازیارت کندوحق اورابشناسد ازبرای اوست بهشت   درروایت دیکر امده است که برا ی پیامبر حرمی است وان مدینه است وبرای امیرالمومنین حرمی است وان کوفه است وحرم مااهل البیت قم است  یکی ازفضایل حضرت مقام علمی ایشان است  (درروایتی امده که امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: فداها ابوها   پدرش فدای او) بعد ازاینکه حضرت جواب سوالات جمعی ازشیعیان رابه شایستگی داده بودحضرت اهل کرامت وبه کریمه اهل بیت مشهورومعروف است فضیلت دیکرکریمه اهل بیت اینکه ایشان  اهل عبادت بود و17روز که درقم بود مکانی را که ساکن شده بودمحل عبادت قرارداد این مکان اکنون درقم به بیت النور مشهور ومحل زیارت شیعیان ایرانی وغیرایرانی است حضرت معصومه علیهاسلام نزد خداوند متعال مقامی دارد که میتواند همه شیعیان راشفاعت کند  ازخداوند می خواهیم که ماراازعنایت حضرت دردنیا وشفاعت حضرت درقیامت بهره مند فرماید ان ربی لسمیع الدعا همانا پروردکارم البته شنوای دعاست.                            

                          یافاطمه اشفعی لنا فی الجنه                                      

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


الله گمشده انسان . انسان گمشده

 نمایش تصویر در وضیعت عادی نمایش تصویر در وضیعت عادی نمایش تصویر در وضیعت عادی 

بسم الله الرحمن الرحیم  گمشده انسان چیست؟ انسان دراین دنیا گمشده ای دارد وبرای رسیدن به او دنبال این وآن می رود تاباپیداکردن او به ارامش حقیقی ودائمی برسدوبعضا دراین جستجو اشتباه می کند واغیار رابه جای دوست واقعی انتخاب می کند.وعمری د نبال دیکران می دود  تاانسان به یارحقیقی خود نرسد ارام وقرار نمی گیرد تا بچه است هرچه اسباب بازی به اوبدهی بازهم اسباب بازی  می خواهد کمی بزرگتر که شدازوالدین دوچرخه می خواهد به مرورزمان به موتورعلاقه ییدا می کند بعد ماشین وعوض کردن مدل ان  یاخانمها عروسک وانواع ان   یالباس وانواع مد ان   بعد هم قطاروهواییما بازاین روح سیری ناپذیر انسان به فکر تسخیرفضاوپروازدراسمان  یا مالک شدن برتمام کره زمین می افتد وبعد ازان به دنبال تصاحب کره ماه می رود اگر تمام ثروت وهمه عالم رابه اوبدهند بازبیشتر می خواهد ودوست داردبرای همیشه زنده بماند چون خداوند انسان رابرای خودش افریده وهمه اشیاء رابرای انسان خلقتک لاجلی وخلقت الاشیاء لاجلک انسان برای ابدیت افریده شده وازروح الهی دراو دمیده شده و در این دنیای خاکی امیخته به زروزیور به دنبال تمام کمال وزیبای به تمام معنی می کردد ودیگران رابا اوعوضی می گیرد.       

افسوس که عمری پی اغیار دویدیم          از دوست بمانیم وبه مقصد نرسیدیم.  صبح تاشب دردرون خود نیاز به محبوب حقیقی رااحساس می کندجوان عزیز این گمشده کیست؟تااورانیابی به آرامش نخواهی رسید چراکه فرمود:  الابذکرالله تطمئن القلوب. اری گمشده انسانها دراین دنیای پرازظلمت وتاریک الله است که نور اسمانها وزمین است الله نوراالسموات والارض که تمام خوبیهاوزیبائیهارا داراست  صاحب همه کمالات است    حسن ان دارد که یوسف افرید.   انسان اگرعاشق کسی می شودبرای این است که دراوخوبی وکمالی می بیند جرابایدعاشق خداشویم و خدارا دوست بداریم جون او همه قدرت وهمه علم وتمام نور  زیبائی ومهربانی وعزت ورحمت است اگراورابشناسی حتما اورادوست خواهی داشت واورابا دیگران ودنیای بی ارزش عوض نخواهی کرد.  والله خیر وابقی  . به این واژه ها دقت کن: ارحم الراحمین خداازمادر به انسان مهربانتروازهمه بهتراست. کریم  رحیم   نور  رئوف  عفو  غفور  رحمن  رزاق  عزیز  غنی قوی    هادی   باقی و......     اگرمی خواهی اورابشناسی شناسنامه او دردعای جوشن کبیر واسماء حسنای اوست نامهای نیکوبرای خداست اورابه ان نامهابخوانید.  الله مبدا ومنبع همه خوبیهاوسرجشمه نیکیها وخیرات است. خداشناسی بدون شناخت جانشین او فایده ندارد. معرفت خداارتباط تنگاتنگ باشناخت امام زمان داردکه گمشده دیگرماست .  درسخن امام حسین علیه السلام امده است که شناخت خدارا همان  شناخت امام زمان معرفی نموده است.   امام زمان آئینه تمام نمای خداست. اوکه جانشین خداست خوبیهای خدارا داراست دوست عزیزوقتی که بااواشنا شدی واشتی کردی جه وظیفه ای داری؟وظیفه این است که جوانان وانسانهایی راکه هنوز گمشده دارند وخودشان نیزدرتاریکی دنیا گم شده اندوشبانه روزدنبال سراب می روند دستگیری وهدایت کنی . هدایت به سوی زیبائی مطلق . به سوی نور به سوی الله وبه سوی قران واهل البیت  درفضای تاریک دهکده جهانی   عزیزم   شماازنور بنویس ازخوبیها بنویس نیکیها وخوبیهارامنتشر کن وثابت قدم باش جراکه خدای سبحان می فرماید: ان تنصرواالله ینصرکم ویثبت اقدامکم اکرخدارایاری کنید خداشمارایاری می کند وقدمهای شمارااستوار می - گرداند.

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


یاران چه غریبانه رفتند ازاین خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه

نمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادی

بسمه تعالی زندگی نامه پاسدار اسلام شهید محمود اطلاعات عملیات لشکر41ثارالله سن22شهادت عملیات خیبرسال1362 جزیره مجنون (خاک عراق) ??روزبعدازازدواج درجزیره مجنون هنگامی که درشب برای شناسایی رفته بودند دشمن درتاریکی منور زدومحموددیده شد وازناحیه پهلووپامرداصابت قرارگرفت پیکرش درخاک عراق ماند وصدام جزیره رازیرآب گرفت درایام ییروزی انقلاب اسلامی هم توسط شاه دوستها کتک خورد گل سرسبد بچه های خانه بودپدر ومادر همچون یعقوب درفراق یوسف چشم انتظار آمدن اوبودندتااینکه دارفانی راترک کردند وتاامروزجنازه او به وطن برنگشته است علاقه زیادی به حضرت صاحب الزمان داشت اهل زیارت عاشورا بود واین شعررازمزمه میکرد:برمشامم می رسد هرلحظه بوی کربلا بردلم ترسم بماند ارزوی کربلا تشنه اب فراتم ای اجل مهلت بده تا بگیرم دربغل قبرشهید کربلاوقتی هم که شهید شد درحجله ای که برای اوبسته بودند نواراین نوحه رامیخوان:یاران چه غریبانه رفتند ازاین خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله صلی الله علیه واله :سزاوار نیست برای مردمسلمان شبی راسحرکند مگراینکه وصیت نامه اش زیر سرش باشد.وصیت نامه شهید: بسم الله الرحمن الرحیم ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتابل احیاْءعند ربهم یرزقون .بایاد ونام خداوشهادت بریگانکی اووشهادت بررسالت فرستاده اومحمدبن عبدالله صلی الله علیه واله وسلم وشهادت برولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام چند کلامی بعنوان وصیت نامه عرض میکنم. اگرچه خودرابیشترازهرکسی محتاج پند ونصیحت می دانم. قبل ازسخن ازخداوندمنان تمنا میکنم؟قدرتی به بیان منعطافرماید که بتوانم اززبان یک شهید دست به قلم ببرم. چراکه جملات من اگرلیاقتی پیداشدوموردعفوورحمت الله قرارگرفتم وتوفیق وسعادت شهادت راپیداکردم تحت عنوا ن پرافتخارترین وصایای شهید خوانده می شود وکلام یک شهیدبامعیارهاو شناختی که او ازالله ییدا نموده درزمان نوشتن این وصیت نامه ازمغزقاصر من فرسنگها فاصله دارد حقیر چیزی برای گفتن یا نوشتن ندارد وانچه هست پیام خون شهیدانی است که من رسالت رساندن پیام انها رابردوش خود احساس می کردم. خدایا برای رضای توقدم درراه مبارزه گذاشتم. خداوندا مراجزو سربازان امام زمان قراربده خدایا :اینک می خواهم درعملیات والفجروبارمزیازهرا شرکت کنم ازتو ییروزی ویاری می خواهم خدایا:اگردراینراه شهید شدم دراین عملیات شهادت وپیروزی برای من افتخاراست پس خدایا گناهان مراببخش ومرابادیگرشهدا محشوربگردان ای خدا: تنهابه توامید بسته ایم وتنهاازتویاری می طلبیم ای امام عزیز:مارزمندگان جان خودرامی دهیم درخون خود می غلطیم تااسلام جاودان باشد ای امام یک جان داریم این جان راهم فدا میکنیم باشد که مورد توجه خداقراربگیریم حال پیامی برای امت شهید پرور داریم:ای ملت ماباتمام توان به قلب دشمن حمله می کنیم وباخون خودسیل جاری می کنیم ازشما ملت قهرمان می خواهم که ادامه دهنده راه شهیدان باشید ونکذارید یزیدیان خون این شهیدان رابایمال کنند. هراسلحه ای که ازدست رزمنده ای افتادبرشماست که ان رابردارید.ای برادر ای همرزم به میدان نبرد بروکه سرزمین شهادت طلب خوزستان در انتظار توست .برو به سرزمین کربلا تاچگونه زیستن راازسرورشهیدان بیاموزی ومن دنبال توخواهم امدوتراتنها نخواهم گذاشت .باتوبه خانه عشق می ایم تادرمیان اتش به ملکوت الهی بپیوندم .اری این است زندگی باشرافت زندگی دربیابان خوزستان میان رگباردشمن ودرکنارلاله های به خون غلطیده. نه ان زندگی درتجملات ومادیات ودرکنارکاخهاو اگرتکه تکه ام کنند اگرزبانم راببرند اگرانکشتانم رابند بند کنند اگرچشمهایم راسوراخ کنندواگرروده هایم راازحلقوم خشکیده ام بیرون اورندهرگزتسلیم نخواهم شد.         اسلام پیروزاست.ای دوستان وبرادران حزب الله اکرازمن خطائی دیدیدوناراحتتان کرده ام مراببخشیدوازشما می خواهم علی وار وحسین گونه وخمینی مانند علیه دشمنان داخلی وخارجی بجوشیدودست ازیاری امام عزیزمان برنداریدکه می دانم برنمی داریدواین انقلاب رابه سرتاسر گیتی وجهان برسانید ای همرزمان پاسدارم:اسلحه تان رادرراه احیاءحق بکارببریدوتوکل برخدا کنیدوازقدرت طلبی واوازه جوئی ببرهیزید وافراد منافق وافرادی که فقط شعار میدهند ولی هیج عملی ندارند ازخودبرانیدومانندحسین که صاحب فضیلت بود باشیدودرمقابل زور وزورگو قدعلم کنیدوپیوند خودراهرچه بیشترباروحانیت وحوزه مستحکم تر کنید. وفقرفرهنگی وضعف ایدئولوژی راباکمک حوزه برطرف کنید .پدرومادر عزیزخیلی دوستتان دارم ولی خداواسلام رابیش ازشما دوست دارم. دوست ندارم درمرگم گریه کنید.ازامام سرمشق بگیریدوچون کوه استقامت کنید ولحظه ای ازیادونام خدا غافل نشویدواگرخواستید درغم من بگریید به یادحسین ویارانش بگریید وازشما می خواهم درتربیت خواهروبرادرانم بیشتر کوشش کنید واگرامکان داشت دوبرادرم محمد وحسین را به حوزه بفرستید. انشاءالله همسرم امیدوارمدرطول مدت کمی که باهم بودیم اگر در مواردی بدی ازمن سرزده مراببخشیدوبرایمازخداطلب امرزش کن اگرمن شهیدشدم برخودببال برایم اشک نریز توهمسر یک سربازی توهمسریک پاسداری توهم مانندزینب بردبارباش اگرفرزندم سالم بدنیا امد ودختربودنامش رازهراءواگربسربودمحمد انتخاب کنید وارزوی من این است که چنین تربیت شود که لیاقت خدمتگذاری به ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف راداشته باشد ازکودکی به بندگی خداوعبادت تشویقش کنیدووقتی بزرگ شد جهت تحصیل علوم دینی (اسلامی)به حوزه بفرستیدوبه اوبگوئیدپدرت علاقه زیادی به روحانیت داشت روحیه شهادت طلبی رادراو زنده کنید . برادران وخواهرانم:دوست دارم اسلحه ای که من برای یاری اسلام وامام عزیز وقرآن برداشته ام اگرافتاد شمانگذارید روی زمین باشد اورابرای یاری اسلام بردارید سلام برامام مستدام باد انشاءالله امام ورزمندگان اسلام را ازدعای خیرفراموش نکنید وازخدای بزرگ بخواهید مراببخشدوبرای گناهانم امرزش طلب کنید. همسرم وپدرومادرم:جیزی که مهم بود وداشت یادم می رفت:اینکه من چندروزروزه قضا ونمازقضادارم وازوشما می خواهم که برایم بجا ارید 31 11 1362دردشت عباس هنگام حرکت به سوی کربلاو انشاءالله هنگام حرکت برای عملیات "قریب22روزقبل ازشهادت"

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


وصیت نامه پاسدارشهید منصور امین زاده شهادت خرمشهر عملیات بیت المقدس

بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت نامه پاسدارشهید منصور امین زاده شهادت خرمشهر عملیات بیت المقدس بارمزیاعلی ابن ابیطالب لشکر41ثارالله ولاتقولوالمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء ولکن لاتشعرون بسم الله الحمن الرحیم (انالله واناالیه راجعون)یاایها الذین امنوهل ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب الیم تومنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل ا... باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفرلکم ذنوبکم......(ای اهل ایمان آیاشمارابه تجارتی سودمند که شمارااز عذاب دردناک نجات بخشددلالت کنم ان تجارت این است که به خداورسول اوایمان آریدوبمال وجان درراه خداجهاد کنیداین کاربرای شمابهتراست اگربدانیدتاخداوند گناهانتان راببخشدو......     عصر عصرحضوراست درراهی که مقربین خداپیمودند واین راه تداومی دارد که مدعیان وپیماینده هایشرا دراین زمان به میدان امتحان فرا می خواند واین میدان رانظاره کنندگانی است که حاصل شکنجه وشهادت خودرامی نگرند که در این زمان باآن چه می شود هم اکنون ماامت اسلامی دراین میدان قرار گرفته ایم وامتحان می دهیم.ای پدر وای مادر وخواهر وبرادر آیا من وشما درحفظ این محصول چه خواهیم کردزمانی ادعا می کردیم که اگر زمان امام حسین بودیم وجنگ بایزید بود مادرجبهه امام حسین قرار می گرفتیم واورایاری می کردیم الان دست مارو شده است وخودمان می توانیم دستمان رابخوانیم وبعضی ازما دروغگو از کار در آمدیم وحسین زمانمان باهمان هدف که حدود هزاروسیصد سال قبل امام حسین بخاطرش شهید داد وشهید شد تنها گذاردیم وبعضی علیه او درجبهه یزیدیان قرار گرفتیم وبعضی هم اکنون ازبی تفاوتهادرامدیم مانبایدبگوئیم که این زمان زمان امام حسین نیست چون برای مافرد مطرح نیست ان جیزی که مطرح است هدف است وآن چیزی که به امام حسین ارزش می دهد هدف اوست والاپیغمبر زاده هائی هم بوده اند که علیه حق سخن گفته اند وعمل کرده اند ان( راه) هدف (اسلام) را زمانی رسولان خدا پیمودند وزمانی ائمه(علیهم السلام )وهم اکنون امام (علیه السلام)به عهده فقیه گذارده است. وماامام خمینی رابعنوان ولی خود یذیرفتیم.هدف همان هدف است امام خمینی همان هدف رادارد که امام حسین داشت ودرگیری ما بادولت عراق درگیری بین اسلام وکفر است عملکردهای صدام (امریکا )رابایزید مقایسه کنید ان کافرها ومشرکها ومرتدها چه کردند که اینها نکردندآنها ازاسلام می ترسیدند وبنا به گفته امام واینها ازاسلام می ترسند ازخط فکری ونظام اسلامی می ترسند کفار این زمان ازهمان می ترسند که 1300سال قبل کفار آنزمان می ترسیدند اینها هیج غلطی نمی توانند بکنندتازمانیکه وحدت داشته ودنبال ولی خود باشید.بحمد ا... مردم ماثابت کردند که در جبهه امام حسینندوامتی شدندکه ولایت حسین زمانشان را پذیرفتندوتازمانی که براین وضع بمانند پیروزند وامریکا هم هیج غلطی نمی تواند بکند وکسانیکه جزو این امت نیستیدبیائیدودر این راه قرار بگیرید زمانی بیایدواین حقثیقت رابیذیرید که روز پشیمانی نباشدیکزمان همه ما می رویم کدام فرد یقین داردکه یک لحظه دیگرمی تواند زنده بماند مارا درصحنه قیامت حاضر می کنندوازنعمتها می پرسند که ایاکفران کردیم یا خیر جمهوری اسلامی یک نعمت الهی است حالا که مشخص است این درگیری بین اسلام وکفراست بیائیم ودرصف ایمان اورده ها قرار بگیریم وشاهد حق باشیم مکر ماادعای مسلمان بودن نمی کنیم ای یدرو مادر وخواهر وبرادر من جبهه امام حسین را پذیرفتم خدا مرابه معامله ای دعوت کرده است که امام حسین رادعوت کردومن این معامله راپذیرفتم این معامله سودی یک طرفه برای من دارداوکه جنس ازاوست خشنود است ازاینکه من سود ببرم چونکه مرابرای سعادت وتکامل افریده است چه بهترکه دراین معامله انسان هرچه که اوداده است نقد کندماهمه می رویم چونکه ازاوئیم وبه اومراجعه می کنیم چرادرراهی که خشنود می شود نرویم این جسم ازمانیست امانتی است که باید پس داده شود به امید اینکه به طریقی پس گیرد که خشنود گردد.ای پدر وای مادر وخواهروبرادر اوکه مراپس گرفت انشاءا... به شما صبر می دهد هرموقع که خواستیدگریه کنید به یاد رسول خدا(صلی الله علیه واله)واهل بیتش بیائید چه شکنجه ها وشهیدها دیدندبه خاطراسلامموقعی که ما براهی می رویم که انها رفتند چرابرای من گریه می کنیدمگرماعزیزترازانهائیم ویااینکه ارزش من بیشترازانها بود پس مرابیش انها شرمنده نکنیدکه گریه بروجود انها جایزتر است تابرمن. من ازیکایک شماطلب عفو می کنم اگربداخلاقی ونافرمانی کرده ام. ای پدرومادرمن ازشما متشکرم که مرابراین طریق تربیت کردید وخدابه اتش جهنم نسوزاند ان دستهائی که درزمان بچگی برای تربیت من راتنبیه می کردند شما می توانید صحت تربیت خودراببینیدخداوند انشاءا... به شمااجربزرگ عطافرماید. من خودم که فقیر وکدایم همه شما سعی کنید امت خوبی برای امام عزیزمان باشید. ای خواهر وبرادر نمازتان راترک نکنید حجابتان راحفظ کنیدوبه وظایف شرعیتان عمل کنید معلم خوب وسربازی باشید ومن از همه شماطلب بخشش می کنم اگر تندی و یاکوتاهی کرده ام ."دعا برای امام رافراموش نکنید"                                   

ضمنا من حدود5سال نمازوروزه راباید اعاده کنم به فرد معتمدی واگذار کنید.    

ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل ا... امواتا بل احیاء عندربهم یرزقون            

برای کسانی که ازمن نارضایتی دارند طلب بخشش بطلبید ورضایت انهارا کسب کنید.

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


وصیتنامه ی شهید حسین خرازی

وصیتنامه ی شهید حسین خرازی


  

بسم رب الصدیقین
خطاب به فرماندهان و رزمندگان اسلام:
- ما لشگر امام حسینیم، حسین وار هم باید بجنگیم، اگر بخواهیم قبر شش گوشه امام حسین (ع) را در آغوش بگیریم کلامی‌ و دعایی جز این نباید داشته باشیم: «اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد.» - اگر در پیروزی‌ها خودمان را دخیل بدانیماین حجاب است برای ما، این شاید انکار خداست. - اگر برای خدا جنگ می‌کنید احتیاج ندارد به من و دیگری گزارش کنید. گزارش را نگه دارید برای قیامت. اگر کار برای خداست گفتنش برای چه؟ - در مشکلات است که انسانها آزمایش می‌شوند. صبر پیشه کنید که دنیا فانی است و ما معتقد به معاد هستیم. - هر چه که می‌کشیم و هر چه که بر سرمان می‌آید از نافرمانی خداست و همه ریشه در عدم رعایت حلال و حرام خدا دارد. - سهل‌انگاری و سستی در اعمال عبادی تأثیر نامطلوبی در پیروزی‌ها دارد. - همه ما مکلفیم و وظیفه داریم با وجود همه نارسایی‌ها بنا به فرمان رهبری، جنگ را به همین شدت و با منتهای قدرت ادامه بدهیم زیرا ما بنا بر احساس وظیفه شرعی می‌جنگیم نه به قصد پیروزی تنها. - مطبوعات ما جنگ را درشت می‌نویسد، درست نمی‌نویسد. - مسأله من تنها جنگ است و در همان جا هم مسأله من حل می‌شود. - همواره سعی‌مان این باشد که خاطره شهدا را در ذهنمان زنده نگه داریم و شهدا را به عنوان یک الگو در نظر داشته باشیم که شهدا راهشان راه انبیاست و پاسداران واقعی هستند که در این راه شهید شدند. - من علاقمندم که با بی‌آلایشی تمام، همیشه در میان بسیجی‌ها باشم و به درد دل آنها برسم. وصیتنامه اول: ... از مردم می‌خواهم که پشتیبان ولایت فقیه باشند، راه شهدای ما راه حق است، اول می‌خواهم که آنها مرا بخشیده و شفاعت مرا در روز جزا کنند و از خدا می‌خواهم که ادامه‌دهنده راه آنها باشم. آنهایی که با بودنشان و زندگی‌شان به ما درس ایثار دادند. با جهادشان درس مقاومت و با رفتنشان درس عشق به ما آموختند. از مسئولین عزیز و مردم حزب‌الهی می‌خواهم که در مقابل آن افرادی که نتوانستند از طریق عقیده، مردم را از انقلاب دور و منحرف کنند و الان در کشور دست به مبارزه دیگری از طریق اشاعه فساد و فحشا و بی‌حجابی زده‌اند در مقابل آنها ایستادگی کنید و با جدیت هر چه تمامتر جلو این فسادها را بگیرید. وصیت نامه دوم : استغفرالله، خدایا امان از تاریکی و تنگی و فشار قبر و سوال نکیر و منکر در روز محشر و قیامت، به فریادم برس. خدایا دل شکسته و مضطرم، صاحب پیروزی و موفقیت تو را می‌دانم و بس. و بر تو توکل دارم. خدایا تا زمان عملیات، فاصله زیادی نیست، خدایا به قول امام خمینی [ره] تو فرمانده کل قوا هستی، خودت رزمندگان را پیروز گردان، شر مدام کافر را از سر مسلمین بکن. خدایا! از مال دنیا چیزی جز بدهکاری و گناه ندارم. خدایا! تو خود توبه مرا قبول کن و از فیض عظمای شهادت نصیب و بهره‌مندم ساز و از تو طلب مغفرت و عفو دارم ... می‌دانم در امر بیت المال امانتدار خوبی نبودم و ممکن است زیاده‌روی کرده باشم، خلاصه برایم رد مظالم کنید و آمرزش بخواهید. و السلام حسین خرازی - 1/10/1365

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


وصیت نامه شهید محمد جهان آرا

                      
وصیت نامه شهید محمد جهان آرا

 وصیت نامه شهید محمد جهان آرا
از روزی که جنگ آغاز شد تا لحظه ای که خرمشهر سقوط کرد یک ماه بطور مداوم کربلا را می دیدم. «ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین».
بارپرودگارا، ای رب العالمین، ای غیاث المستغیثین و ای حبیب قلبو ال***ن. تو را شکر می گیوم که شربت شهادت این گونه راه رسیدن انسان به خودت را به من بنده ی فقیر و حقیر و گناهکار خود ارزانی داشتی. من برای کسی وصیتی ندارم ولی یک مشت درد و رنج دارم که بر این صفحه ی کاغذ می خواهم همچون تیری بر قلب سیاه دلانی که این آزادی را حس نکرده اند و بر سر اموال این دنیا ملتی را، امتی را و جهانی را به نیستی و نابودی می کشانند، فرو آورم. خداوندا! تو خود شاهدی که من تعهد این آزادی را با گذراندن تمام وقت و هستی خویش ارج نهادم. با تمام دردها و رنج هایی که بعد از انقلاب بر جانم وارد شد صبر و شکیبایی کردم ولی این را می دانم که این سران تازه به دوران رسیده، نعمت آزادی را درک نکرده اند چون دربند نبوده اند یا در گوشه های تریاهای پاریس، لندن و هامبورگ بوده اند و یا در ...  و تو ای امامم! ای که به اندازه ی تمام قرنها سختی ها و رنج ها کشیدی از دست این نابخردان خرد همه چیزدان! لحظه لحظه ای این زندگی بر تو همچن نوح، موسی و عیسی و محمد (ص) گذشت. ولی تو ای امام و ای عصاره ی تاریخ بدان که با حرکتت، حرکت اسلام را در تاریخ جدید شروع کردی و آزادی مستضعفان جهان را تضمین کردی. ولی ای امام کیست که این همه رنجها و دردهای تو را درک کند؟! کیست که دریابد لحظه ای کوتاهی از این حرکت به هر عنوان، خیانتی به تاریخ انسانیت و کلیه انسان های حاغضر و آینده تاریخ می باشد؟ ای امام! درد تو را، رنج تو را می دانم چه کسانی با جان می خرند، جوان با ایمان، که هستی و زندگی تازه ی خویش را در راه هدف رسیدن حکومت عدل اسلامی فدا می کند. بله ای امام! درد تو را جوانان درک می کنند، اینان که از مال دنیا فقط و فقط رهبری تو را دارند و جان خویش را برای هدفت که اسلام است فدا می کنند. ای امام تا لحظه ای که خون در رگ های ما جوانان پاک اسلام وجود دارد لحظه ای نمی گذاریم که خط پیامبر گونه تو که به خط انبیاء و اولیاء وصل است به انحراف کشیده شود. ای امام! من به عنوان کسی که شاید کربلای حسینی را در کربلای خرمشهر دیده ام سخنی با تو دارم که از اعماق جانم و از پرپر شدن جوانان خرمشهری برمی خیزد و آن، این است؛ ای امام! از روزی که جنگ آغاز شد تا لحظه ای که خرمشهر سقوط کرد من یک ماه بطور مداوم کربلا را می دیدم هر روز که حمله ی دشمن بر برادران سخت می شد و فریاد آنها بی سیم را از کار می انداخت و هیچ راه نجاتی نبود به اتاق می رفتم، گریه را آغاز می کردم و فریاد می زدم ای رب العالمین بر ما مپسند ذلت و خواری را.
ایران بلاگ

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


نمازظهر عاشورا

 

 نمایش تصویر در وضیعت عادی

نمایش تصویر در وضیعت عادی  نمایش تصویر در وضیعت عادی نمایش تصویر در وضیعت عادی 

بیاد ظهر عاشورا

 امام حسین سلام الله علیه درروز عاشورا درمیدان نبرد وحضوروتیراندازی دشمن ایستاد ونمازخواند نگفت الان وقت جنگ است ونماز لازم نیست بلکه نشان داد که نماز بالاترین فریاد هاست سعید بن عبالله حنفی ویکی دیگر ازیاران درمقابل باران تیر دشمن خود راسپر امام قرار دادند با اتمام نمازامام سعید درحالیکه 13 تیر به بدنش اصابت کرده بود روی زمین افتاد وصدازد که ایا وفا کردم ؟امام فرمود:انت امامی فی الجنه.توقبل ازمن وارد بهشت می شوی.   چرانمازبخوانیم؟گروهی خدارا ازروی شوق ومحبت وعشق وبرای شکرعبادت می کنند چون خدارا به عنوان بهترین معشوق شناخته اند که  دارای همه کمالات است زیبایی علم قدرت مهربانی ورافت ورحمت...... وروشنی جشم انها درنماز است .نماز می خوانیم چون ان الصلوه تنهی عن الفحشاء والمنکر نمازانسان راازفحشا ومنکر وزشتیها بازمی دارد وانسان رادربرابرگناه وظلم بیمه می کند.نمازرحمت الهی رابر انسان نازل می کندورحمت الهی انسان رافرا می گیردودرهای رحمت راباز می کند .نماز گناهان انسان رامانند برگ درختان فرو می ریزد .نمازپناه بردن به قلعه محکم الهی درمقابل حمله های شیاطین است.  نمازتشکر ازخدا دربرابر نعمتهای اوست. نماز استعانت وکمک کرفتن از خداست. خداوندسبحان فرمود:استعینوا بالصبر والصلوه درکارها ازصبرونماز کمک بگیرید نمازیاد خداست وانسان دراین دنیای یر ازتلاطم ارام نمی گیردمگربایاد خدا . دنبال هرمعشوقی برود به ارامش نمی رسد کلید ارامش نماز است چرا که خداوند فرمود:الابذکرالله تطمئن القلوب دلها ارام گیرد با یاد خدا.نمازدرهای هدایت رابروی انسان می گشاید وانسان رابه سوی زندگی امن وارام وموفق وسعادت ابدی هدایت می کند چراکه درنماز ازخدا باتمام فقر ونیازطلب هدایت می کنیم  نمازبرکات واثار وفواید بسیاری داردواینجا به اندکی ازانها اشاره شدانشا ءالله که خداوند مارا نمازگزاران واقعی قرار دهد ونمازمارابه واسطه وجود مبارک امام زمان قبول فرماید.

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


بچه وعقرب

                  بسم الله الرحمن الرحیم                        

                 

   

                  

 

اگربچه کوچکی به انسان بگوید عقربی پشت پیراهن تواست فوراترتیب اثر می دهد ونمی پرسد که ایا راست می گویی یادروغ،فقط بایک احتمال کوچک پیراهنش را درمی آورد.احتمال دادن نشانه عقل است حال مساله قیامت وحساب  وزنده شدن انسان بعدازمرگ که بسیارمهم وسرنوشت همیشگی انسان وابسته به ان  است وراستگوترین افرادیعنی پیامبران الهی صلوات الله علیهم وقران کریم درمواردفراوان ازان خبرداده اند؟ آیا انسان باید نسبت به حساب ومعاد بی تفاوت باشد وحتی احتمال یک درصدهم راست بودن ان را ندهد؟ اگراحتمال کوچکی بدهد به فکرچاره می افتد تا زندگی اینده خود راخوب رقم بزندومنزل اخرت خودرا بااعمال صالح اباد می کندودرشهوات ولذات زودگذر دنیا که حرامش عذاب الهی رابه دنبال دارد غوطه ورنمی شود.ایمان اوردن هنگام مرگ برای انسان نفعی ندارد. "خداوند درقران می فرماید: ای اهل ایمان خود واهلتان راازاتشی که هیزمش مردم وسنگهاست حفظ کنید " ودر دعای کمیل امده است:واین عذابی است  که اسمانها وزمین طاقت انرا ندارند.یکی ازصفات نیک دراسلام راستگویی است خداونددرقران فرموده :ومن اصدق من الله قیلا چه کسی ازخداراستگوتراست وپیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم به راستکویی مشهور بودپیامبران الهی که همه ازصادقین بودند، خبر ازقیامت ووجود جهان پس ازمرک داده اند. انسان بامرک ازبین نمی رود، بلکه ازعالمی به عالم دیکروارد می شود ودراین دنیا باید خودرابرای ورود به عالم برزخ وقیامت وسوال وجواب درباره اعمالی که دردنیا انجام داده اماده کند. انسان به سوی خدادرحال حرکت است وبه سوی اوبرخواهد گشت این عالم پوچ نیست وهمه امورش ازروی حساب وکتاب است. نظمی که دران بکاررفته گواه این مطلب است ایا انسان ازاد گذاشته شده است وهیج مسئولیتی دراین عالم ندارد؟ البته برای انسان محافظانی است که تمام اعمال اوراثبت وضبط می کنند تادرعالم دیگرموردسوال قرارگیرد.اعتقادبه حساب قیامت سودبی پایان وپشت پازدن به دین وپیروی شهوات ولذات ضررابدی را همراه دارد .فاین تذهبون ؟ پس به کجا می روید؟ چراسرمایه پاکی وعمر خودرارایگان ازدست می دهید؟

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


وصیت نامه سردارشهیدمهدی زین الدین

وصیت نامه شهید زین الدین

 
 
 
 
 
 
شنبه 8 مرداد 1384

  

اولین شرط لازم برای پاسداری از اسلام، اعتقاد داشتن به امام حسین(ع) است. هیچ کس نمی‌تواند پاسداری از اسلام کند در حالی که ایمان و یقین به اباعبدالله‌الحسین(ع) نداشته باشد. اگر امروز ما در صحنه‌های پیکار می‌رزمیم و اگر امروز ما پاسدار انقلابمان هستیم و اگر امروز پاسدار خون شهدا هستیم و اگر مشیت الهی بر این قرار گرفته که به دست شما رزمندگان و ملت ایران، اسلام در جهان پیاده شود و زمینه ظهور حضرت امام زمان(عج) فراهم گردد، به واسطه عشق، علاقه و محبت به امام حسین(ع) است. من تکلیف می‌کنم شما «رزمندگان» را به وظیفه عمل کردن و حسین‌وار زندگی کردن. در زمان غیبت کبری به کسی «منتظر» گفته می‌شود و کسی می‌تواند زندگی کند که منتظر باشد، منتظر شهادت، منتظر ظهور امام زمان(عج). خداوند امروز از ما همت، اراده و شهادت‌طلبی می‌خواهد.  بسمه تعالی تاریخ13/1/63در این وصیت نامه فقط مقدار بدهکاریها و بستانکاریها را جهت مشخص شدن برای بازماندگان و پیگیری آنها می نویسم،به انضمام مسائل شرعی دیگر.مسائل شرعیه:الف)نماز: به نظرم نمی آید بدهکار باشم.ولی مواقعی از اوان ممکن است صحیح نخوانده باشم،لذا یکسال نماز ضروری است خوانده شود.ب)روزه:تعداد190روزه قرض دام وتنوانستم بگیرم

ج)خمس:سی و پنج هزار ریال به دفتر آیت الله پسندیده بدهکار هستم. 

د)حق الناس:وای از آتش جهنم و عالم برزخ،خداوند عالم بصیراست.

بدهکاریها:مبلغ شش هزار تومان معادل شصت هزار ریال به طرح و عملیات ستاد مرکزی بدهکارم،البته قبض دویست هزار ریال است،ولی ازاین مبلغ شصت هزار ریال بدهی بنده است.بستانکاریها:

http://www.vasaya.shahidan.mihanblog.com  

 http://setareganekhaki.parsiblog.com

 

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


جنگ نرم تهاجم فرهنگی شبیخون فرهنگی ناتوی فرهنگی سنگر شناسی

نمایش تصویر در وضیعت عادی

صحنه نبرد یاوران خدا                                                                       

صحنه جنگ نرم را سربازانیست، لشکریان ویاران خدا وجنود ولشکریان شیطان .

پس ای عزیز بنگرکه شماجوان مسلمان جزوکدام لشکرهستی؟  انصارالله وحزب الله یاحزب شیطان وجنودشیطان؟ خداوند درقران عظیم می فرماید:یاایهاالذین امنوا کونوا انصارالله ....ای اهل ایمان شما ازیاران خدا باشید ووعده می دهد که اگرشماخدارایاری کنید خداشمارایاری کنید، خداشمارایاری می -کند وشماراثابت قدم می گرداند. یاایهاالذین امنوا ان تنصرواالله ینصرکم ویثبت اقدامکم (سوره محمد صلی الله علیه واله وسلم)  شما جوان مگرروز عاشورا برای حضرت ابوالفضل سینه نمی زنید؟ شعارحضرت هنگامی که دست راست اوتوسط دشمن قطع شدچه بود؟ حضرت دران لحظه ندادادکه والله ان قطعتموا یمینی انی احامی ابدا عن دینی .به خدا قسم اگردست راست من راقطع کردید، بدرستی که من برای همیشه ازدینم حمایت می کنم وبراین قول ثابت ماند وتمام وفارابجا اورد ،تااینکه خون قلب خویش را رادرراه خدا وامام حسین  علیه السلام اهدا کرد .  شمامگرپیرو عباس وشیعه حسین شهید نیستید؟             

ندای هل من ناصر ینصرنی حسین زمان به گوش می رسد.پس چراعلم حمایت ازاسلام وقران وپرچم حسین رابلند نمی کنید؟ چرادرراه خداقلم نمی زنید؟چرادرعرصه جنگ فرهنگی ودرمقابل ناتوی فرهنگی دشمن برای هدایت جوانان ونوجوانان  نمی نویسید؟  چراازنورنمی گوئید؟زمان زمان سنگر شناسی است درجبهه فرهنگی باید اهل قلم وهنر سنگرخودرابه خوبی بشناسند.شکرنعمتهای زیادی که خداوند به انسان داده  نعمت دست،  نعمت چشم ،نعمت سواد، نعمت جوانی این است که ازانهابرای یاری دین خدا استفاده کنید.تاذخیره ای باشدبرای زندگی ابدی خیلی فرق است درانتخاب این دوراه یاری خدا نتیجه اش بهشت وسرنوشت یاران شیطان جهنم وهمنشینی با شیطان.              

 سالها قبل رهبری انقلاب اسلامی خطر شبیخون وتهاجم فرهنگی را تذکرداد واخیرا خبر ازناتوی فرهنگی دشمن دادند.ناتوی فرهنگی چیست ؟ کشورهایی چون امریکا انگلیس فرانسه المان و......که زمانی درمقابل کشورهای بلوک شرق ازجمله اتحادجماهیر شوروی سابق درعرصه جنگ نظامی باهم متحد شده بودند.اکنون برای ضربه زدن به اسلام وجوانان مسلمان درجبهه فرهنگی باهم متفق شده اند. اخیرا امریکا برای منحرف کردن جوانان ایرانی بودجه ای 50میلیون دلاری مخصوص عرصه اینترنت قرارداد،تاانهارابه فساد بکشاند.این همه تبلیغات وابزار مسموم چه هدفی رادنبال می کند؟ شبیخون زمانیست که دشمن شبانه حمله کند ونیروهای خودی خواب باشند درنتیجه تلفات زیادی داردابتدا انسان متوجه حمله دشمن نیست ودشمن موفق به ییاده کردن اهداف خود می شودنمونه انرا دربازار جامعه اسلامی  درمد لباس  درشکل ارایش مردهاوزنان وانواع ماکتها می توان دید واین گوشه کوجکی ازشبیخون همه جانبه است. تهاجم فرهنکی حمله همه جانبه فرهنگ غرب به فرهنک نورانی اسلام وفرهنک ملی ایران وسایرکشورهاست.برای کنارزدن کتابهای گرانسنک ،مانندقران نهج البلاغه، صحیفه سجادیه وکتب احادیث ائمه معصومین وکتب ادبی ایران که سرمایه های پرقیمت هستنددرروایت هست که دراخرالزمان دینداری وحفظ دین مانند گرفتن اتش درکف دست است. کشته جنک نظامی شهید نامیده می شد وباعزت واحترام روی دست مردم تشییع می شد.ولی  کشته جنگ فرهنگی ذلیل است وهیچ عزتی ندارد ومایه ننگ خانواده وطایفه است شخص معتادی که دربدترین جاها گرفتار پنجه عقاب مرگ می شودوبابار سنگین گناه برخدای عزیزوارد می شود.کدام یک ازاین دوگروه بهترند؟هردو می توانستند باانتخاب راه صحیح ودوست خوب بهشتی شوند.ابزار جنک نرم که مورد استفاده شیاطین برای گمراه کردن جوانان می باشد وسائلی چون اینترنت ، ماهواره ،مواد مخدر، ابزارموسیقی حرام ومجلات وروزنامه ها  فیلمها وسی دی های کتابهایی است که دین وایمان مسلمین را نشانه گرفته است. ابزارجنک نرم قلم است وقلم بدستان مزدوری که درصدد سست کردن اعتقادات جوانان ومشغول شبهه افکنی دردین مردم هستند،سربازان دشمن دراین میدان نبرد هستند.خدالشکریان خود رافراخوانده وشیطان نیز سربازان خود راجمع کرده است.                      

پس ندای الله را لبیک گو ودرزمره حزب خدا ثبت نام کن که ان جندنا لهم الغالبون .                     

چشمان شهدا نظاره گرشماست. الا ان نصرالله قریب والسلام علی من اتبع الهدی.

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


وصیت نامه شهید نصرالله جمشیدی شهادت شلمچه عملیات کربلای10

بسم الله الرحمن الرحیم 


 

 

این وصیت نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید 50 سال عبادت کردید وخداقبول کند یک روز هم یکی ازاین وصیت نامه هارا مطالعه کنید وفکر کنید اگر این یاسداری است که کنارسنکر نمازشب می خواند وجانش رادرمحل خطرقرار می دهد ووصیت نامه  می نویسدآنطوروصیت ها اگراینهامسلمان هستند خوب من جه می گویم ؟تفکرکنید وقدری ازاینهاتعلیم وتعلم ییدا کنید صحیفه نور امام خمینی*وصیت نامه شهید نصرالله جمشیدی شهادت شلمچه عملیات کربلای10 سن 23این شهید عزیزخلق وخوی بسیارزیبا داشت ازروحیات ایشان تواضع وسادگی روحیه شادوبا نشاط ظلم ستیزی خوش برخوردنوازش کودکان وجاذبه عالی بود امیدواریم که باکلام این ستاره های روشن راه خدا رابیابیم وقتی به اوگفتند خانه برای خود ت تهیه نمی کنی؟ گفت من یک خانه دارم که 2 متر است منظورش خانه قبربود خداوند در انقلاب وجنگ اینطور جوانان را متحول نمودکه نمونه ای ازاین تحول دروصیت شهدا اشکاراست. وصیت نامه شهیدنصرالله جمشیدی مسئول بسیج لشکر??ثارالله بسم الله الرحمن الرحیم اللهم فاقبل عذری وارحم شده ضری وفکنی من شد وثاقی یارب ارحم ضعف بدنی بارالها بیذیر ازکرمت یوزشم عاجزم وناتوان بنده بی ارزشم     به حال زارم بود ترحمی خواهشم     بده نجات ای خداازآتش دوزخت

  بارالها توئی خالق این جسم وجان    

ترحمی کن زلطف براین تن ناتوان      

به نازکیهای پوست وسستی استخوان     

               قادری  ومقتدر غافری ومهربان

 برهمه مسلمانان واجب است که وصیت نامه داشته باشندومن نیزبرخود واجب دیدم که دست به قلم ببرم وبا نوشتن چند خطی بعنوان وصیت ،خداراازخود خشنود کنم وتکلیفم راانجام داده باشم واین وصیت نامه ای است که در سنگر اطلاعات وعملیات درمقابل تصاویر تعدادزیادی ازشهدای اطلاعات ازجمله احمد میرزاپور ومسعود دیندار می نویسم قالوا انالله واناالیه راجعون :مابفرمان خدا امده وبه سوی اورجوع خواهیم کرد خدایامراچنان یاری کن که بتوانم تورابشناسم وچنان شناختی به من بده که بتوانم تورادرک کنم تاعشق به توپیدا کنم وچنان عشق خودت رادر دل من بگستران که در ان محوشوم وبه سوی توبیایم وسعادتی نصیبم کن که من هم به جمع شهدا افزوده شوم ومرگم شهادت درراه توباشدوفقط به خاطرتو جان بدهم وهیج هدف وشوق دیگری دردل نداشته باشم .بارخدایاازتوتشکر می کنم که دراین زمان و عصر به مااین نعمت بزرک رادادی تا شاید بتوانیم خودمان راپاک گردانیم ومسلمان شویم وبرای یاری دین توبپا خیزیم  وهوی وهوس راکنار بگذاریم وبخاطریاری اسلام ازدنیا برویم. خواهران وبرادران همیشه ودرهمه جاودرهرحال پشتیبان امام وانقلاب واسلام ورزمندان باشید زیرا این اعمال شما موجب می شود که جنک بزودی وبه نفع مسلمین خاتمه یابد.فریب افراد جاه طلب رانخورید که این کارموجب دوری از خداو شکست شماست . از خدابترسید زیرا خداوند ناظربرتمامی اعمال شماست وطبق کفته امام عزیزمان عالم محضرخداست درمحضرخدامعصیت نکنید.غیبت نکنید که موجب قساوت قلب می شود.      به اهل بیت عصمت وطهارت بیشترتوسل بجوئید و برای نجات اسلام وسلامتی امام وظهورامام زمان دعاکنید   وبه نمازجماعت اهمیت دهید و هنگام نماز به چیزدیگری فکرنکنیدواگر زندگانی راساده تربگذرانید سبک ترهستیدوازدلبستگیهای دنیا رها شوید همانطورکه علی از دنیا دست کشید. ازبابت جنگ خیالتان راحت باشد درهرزمان وعصر ودوره ای جنگ بوده ودرمقابل حق باطل بوده ودرمقابل اسلام کفربوده درمقابل موسی فرعون درمقابل پیغمبراسلام صلی الله علیه واله ابوسفیان درمقابل امام حسین یزیدودرمقابل موسی کاظم علیه السلام هرون ودرمقابل انقلاب اسلامی ماهم صدام وامریکا واسرئیل ودیگر جنایتکاران باید باشند ویکی ازدلایل برحق بودن انقلابمان همین جنگ است که انقلاب مارابه انقلاب پیامبران وامامان شبیه می سازد. وانشاءا باطل نابود شدنی است چون خود خدا فرموده :جاءالحق وزهق الباطل وهمواره حق پیروز است. لذا شماهم صابرباشیدکه خداصابرین رادوست دارد.ازیدر ومادرم بسیار عذرمی خواهم جراکه از کودکی تابحال به غیرازرنج وزحمت حیز دیگری ازطرف من عایدشان نشده وازاینکه نتوانستم درکارهای خانه وغیره همدستشان باشم معذرت می خواهم وازخداوند طلب بخشش می کنم که ارحم الراحمین است .  وبه برادران وخواهرانم بگوئید که دنبال کسب علم ودانش باشند.و باافرادوخانواده های بد رفاقت نکنند که باعث بدبختیشان می شود  وبه مسائل شرعیودینی بیشتراهمیت ب دهند،که این دنیا محل ازمایش است وبایدازاین ازمایش موفق بیرون ائیم و پلی محکم برای اخرتمان بسازیم واز   دوستا ن می خواهم که اگردرایام دوستی باانها خطا ولغزشی ازمن سرزده وباعث رنجش انها شده مراببخشیدوموردلطف خودقراردهید وجبهه هارافراموش نکنید .

 

    و سنگرهای شهیدان را پرکنید که موجب تقویت اسلام است.

 

 

 

 

 

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


وصیت نامه شهید نصرالله جمشیدی شهادت شلمچه عملیات کربلای10

بسم الله الرحمن الرحیم 


 

 

این وصیت نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید 50 سال عبادت کردید وخداقبول کند یک روز هم یکی ازاین وصیت نامه هارا مطالعه کنید وفکر کنید اگر این یاسداری است که کنارسنکر نمازشب می خواند وجانش رادرمحل خطرقرار می دهد ووصیت نامه  می نویسدآنطوروصیت ها اگراینهامسلمان هستند خوب من جه می گویم ؟تفکرکنید وقدری ازاینهاتعلیم وتعلم ییدا کنید صحیفه نور امام خمینی*وصیت نامه شهید نصرالله جمشیدی شهادت شلمچه عملیات کربلای10 سن 23این شهید عزیزخلق وخوی بسیارزیبا داشت ازروحیات ایشان تواضع وسادگی روحیه شادوبا نشاط ظلم ستیزی خوش برخوردنوازش کودکان وجاذبه عالی بود امیدواریم که باکلام این ستاره های روشن راه خدا رابیابیم وقتی به اوگفتند خانه برای خود ت تهیه نمی کنی؟ گفت من یک خانه دارم که 2 متر است منظورش خانه قبربود خداوند در انقلاب وجنگ اینطور جوانان را متحول نمودکه نمونه ای ازاین تحول دروصیت شهدا اشکاراست. وصیت نامه شهیدنصرالله جمشیدی مسئول بسیج لشکر??ثارالله بسم الله الرحمن الرحیم اللهم فاقبل عذری وارحم شده ضری وفکنی من شد وثاقی یارب ارحم ضعف بدنی بارالها بیذیر ازکرمت یوزشم عاجزم وناتوان بنده بی ارزشم     به حال زارم بود ترحمی خواهشم     بده نجات ای خداازآتش دوزخت

  بارالها توئی خالق این جسم وجان    

ترحمی کن زلطف براین تن ناتوان      

به نازکیهای پوست وسستی استخوان     

               قادری  ومقتدر غافری ومهربان

 برهمه مسلمانان واجب است که وصیت نامه داشته باشندومن نیزبرخود واجب دیدم که دست به قلم ببرم وبا نوشتن چند خطی بعنوان وصیت ،خداراازخود خشنود کنم وتکلیفم راانجام داده باشم واین وصیت نامه ای است که در سنگر اطلاعات وعملیات درمقابل تصاویر تعدادزیادی ازشهدای اطلاعات ازجمله احمد میرزاپور ومسعود دیندار می نویسم قالوا انالله واناالیه راجعون :مابفرمان خدا امده وبه سوی اورجوع خواهیم کرد خدایامراچنان یاری کن که بتوانم تورابشناسم وچنان شناختی به من بده که بتوانم تورادرک کنم تاعشق به توپیدا کنم وچنان عشق خودت رادر دل من بگستران که در ان محوشوم وبه سوی توبیایم وسعادتی نصیبم کن که من هم به جمع شهدا افزوده شوم ومرگم شهادت درراه توباشدوفقط به خاطرتو جان بدهم وهیج هدف وشوق دیگری دردل نداشته باشم .بارخدایاازتوتشکر می کنم که دراین زمان و عصر به مااین نعمت بزرک رادادی تا شاید بتوانیم خودمان راپاک گردانیم ومسلمان شویم وبرای یاری دین توبپا خیزیم  وهوی وهوس راکنار بگذاریم وبخاطریاری اسلام ازدنیا برویم. خواهران وبرادران همیشه ودرهمه جاودرهرحال پشتیبان امام وانقلاب واسلام ورزمندان باشید زیرا این اعمال شما موجب می شود که جنک بزودی وبه نفع مسلمین خاتمه یابد.فریب افراد جاه طلب رانخورید که این کارموجب دوری از خداو شکست شماست . از خدابترسید زیرا خداوند ناظربرتمامی اعمال شماست وطبق کفته امام عزیزمان عالم محضرخداست درمحضرخدامعصیت نکنید.غیبت نکنید که موجب قساوت قلب می شود.      به اهل بیت عصمت وطهارت بیشترتوسل بجوئید و برای نجات اسلام وسلامتی امام وظهورامام زمان دعاکنید   وبه نمازجماعت اهمیت دهید و هنگام نماز به چیزدیگری فکرنکنیدواگر زندگانی راساده تربگذرانید سبک ترهستیدوازدلبستگیهای دنیا رها شوید همانطورکه علی از دنیا دست کشید. ازبابت جنگ خیالتان راحت باشد درهرزمان وعصر ودوره ای جنگ بوده ودرمقابل حق باطل بوده ودرمقابل اسلام کفربوده درمقابل موسی فرعون درمقابل پیغمبراسلام صلی الله علیه واله ابوسفیان درمقابل امام حسین یزیدودرمقابل موسی کاظم علیه السلام هرون ودرمقابل انقلاب اسلامی ماهم صدام وامریکا واسرئیل ودیگر جنایتکاران باید باشند ویکی ازدلایل برحق بودن انقلابمان همین جنگ است که انقلاب مارابه انقلاب پیامبران وامامان شبیه می سازد. وانشاءا باطل نابود شدنی است چون خود خدا فرموده :جاءالحق وزهق الباطل وهمواره حق پیروز است. لذا شماهم صابرباشیدکه خداصابرین رادوست دارد.ازیدر ومادرم بسیار عذرمی خواهم جراکه از کودکی تابحال به غیرازرنج وزحمت حیز دیگری ازطرف من عایدشان نشده وازاینکه نتوانستم درکارهای خانه وغیره همدستشان باشم معذرت می خواهم وازخداوند طلب بخشش می کنم که ارحم الراحمین است .  وبه برادران وخواهرانم بگوئید که دنبال کسب علم ودانش باشند.و باافرادوخانواده های بد رفاقت نکنند که باعث بدبختیشان می شود  وبه مسائل شرعیودینی بیشتراهمیت ب دهند،که این دنیا محل ازمایش است وبایدازاین ازمایش موفق بیرون ائیم و پلی محکم برای اخرتمان بسازیم واز   دوستا ن می خواهم که اگردرایام دوستی باانها خطا ولغزشی ازمن سرزده وباعث رنجش انها شده مراببخشیدوموردلطف خودقراردهید وجبهه هارافراموش نکنید .

 

    و سنگرهای شهیدان را پرکنید که موجب تقویت اسلام است.

 

 

 

 

 

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


نیایشهای عارفانه شهید چمران

  نمایش تصویر در وضیعت عادی  نمایش تصویر در وضیعت عادی نمایش تصویر در وضیعت عادی 

     

نیایشهای عارفانه شهید چمران دل هرخداترسی رابه لرزه ای وا میدارد تا بداند عشق نه این بازیهای خیابانی است و نه افسانه های اساطیری ,بلکه تعالی روح بشر است به معشوقی که دل دادگی مطلق ازآن اوست .                                                                              
مجاهدی خستگی ناپذیرکه نامش هنوز زینت بخش میدانهای جنوب لبنان و جنوب ایران است . باید مصطفی را درگفتار جوان 22ساله ای جستجو کرد که درآمریکا متولد شده ودرپی یافتن خود با روح بلند وعاشق این مردبزرگوار آشنا شده وازآن پس باشنیدن نامش اشک فراق درگوشه چشمانش حلقه میزند.متن زیرمناجاتی به یادگارمانده ازاین عارف جاودان است که پیش ازشهادتش به نگارش درآمده است .بسم الله الرحمن الرحیم من اعتقاد دارم که خدای بزرگ انسان را به اندازه درد و رنجی که در راه خدا تحمل کرده است پاداش می دهد، و ارزش هر انسانی به اندازه درد و رنجی است که در این راه تحمل کرده است، و می بینیم که مردان خدا بیش از هر کس در زندگی خود گرفتار بلا و رنج و درد شده اند، علی بزرگ را بنگرید که خدای درد است که گویی بند بند وجودش با درد و رنج جوش خورده است. حسین را نظاره کنید که در دریایی از درد و شکنجه فرو رفت که نظیر آن در عالم دیده نشده است ، و زینب کبری را ببینید که با درد و رنج انس گرفته است .درد دل آدمی را بیدار می کند ، روح را صفا می دهد ، غرور و خود خواهی را نابود می کند. نخوت و فراموشی را از بین می برد ، انسان را متوجه وجود خود می کند .انسان گاهگاهی خود را فراموش می کند ، فراموش می کند که بدن دارد، بدنی ضعیف و ناتوان که، در مقابل عالم و زمان کوچک و ناچیز و آسیب پذیر است ، فراموش می کند که همیشگی نیست، و چند صباحی بیشتر نمی پاید، فراموش می کند که جسم مادی او نمی تواند با روح او هم پرواز شود، لذا این انسان احساس ابدیت و مطلقیت و غرور و قدرت می کند، سرمست پیروزی و اوج آمال و آرزوهای دور و دراز خود ، بی خبر از حقیقت تلخ و واقعیتهای عینی وجود ، به پیش می تازد و از هیچ ظلم وستم رو گردان نمی شود. اما درد آدمی را به خود می آورد ، حقیقت وجود او را به آدمی می فهماند و ضعف و زوال و ذلت خود را درک می کند و دست از غرور کبریایی برمی دارد ، و معنی خودخواهی و مصلحت طلبی و غرور را می فهمد و آن را توجه نمی کند .              
خدایا تو را شکر می کنم که با فقر آشنایم کردی تا رنج گرسنگان را بفهمم و فشار درونی نیازمندان را درک کنم .                                                                        
خدایا هدایتم کن زیرا می دانم که گمراهی چه بلای خطرناکی است .          
خدایا هدایتم کن که ظلم نکنم زیرا می دانم ظلم چه گناه نابخشودنی است .
خدایا ارشادم کن که بی انصافی نکنم زیرا کسی که انصاف ندارد ، شرف ندارد .
خدایا راهنمایم باش تا حق کسی را ضایع نکنم که بی احترامی به یک انسان همانا کیفر خدای بزرگ است. خدایا مرا از بلای غرور وخودخواهی نجات ده تا حقایق وجود را ببینم و جمال زیبای تو را مشاهده کنم .خدایا پستی دنیا و ناپایداری روزگار را همیشه در نظرم جلوه گر ساز تا فریب زرق وبرق عالم خاکی مرا از یاد تو دور نکند .خدایا من کوچکم ، ضعیفم ، ناچیزم ، پر کاهی در مقابل طوفانها هستم . به من دیده عبرت بین ده تا ناچیزی خود را ببینم و عظمت و جلال ترا براستی بفهمم و بدرستی تسبیح کنم .ای حیات با تو وداع می کنم با همه زیباییهایت ، با همه مظاهر جلال و جبروت ، با همه کوهها و آسمانها و دریاها و صحراها ، با همه وجود وداع می کنم . با قلبی سوزان و غم آلود به سوی خدای خود می روم و از همه چیز چشم می پوشم. ای پاهای من ، می دانم شما چابکید، می دانم که در همه مسابقه ها گوی سبقت از رقیبان ربوده اید ، می دانم فداکارید ، می دانم که به فرمان من مشتاقانه به سوی شهادت صاعقه وار به حرکت در می آئید ، اما من آرزوئی بزرگتر دارم ، من می خواهم که شما به بلندی طبع بلندم ، به حرکت در آئید ، به قدرت اراده آهنینم محکم باشید ، به سرعت تصمیمات و طرحهایم سریع باشید . این پیکر کوچک ولی سنگین از آرزوها ونقشه ها وامیدها ومسئولیتها  را به سرعت مطلوب به هر نقطه دلخواه برسانید .ای پاهای من در این لحظات آخر عمر آبروی مرا حفظ کنید . شما سالهای دراز به من خدمت کرده اید ، از شما می خواهم که در این آخرین لحظه نیز وظیفه ی خود را به بهترین وجه ادا کنید . ای پاهای من سریع وتوانا باشید ، ای دستهای من قوی ودقیق باشید ، ای چشمان من تیزبین وهوشیار باشید ، ای قلب من ، این لحظات آخرین را تحمل کن ، ای نفس ، مرا ضعیف وذلیل مگذار ، چند لحظه بیشتر  با قدرت واراده صبور وتوانا باش. به شما قول می دهم که چند لحظه دیگر همه شما در استراحتی عمیق وابدی آرامش خود را برای همیشه  بیابید وتلافی این عمر خسته کننده واین لحظات سخت و سنگین را دریافت کنید. چند لحظه دیگر به آرامش خواهید رسید،آرامشی ابدی.دیگر شما را زحمت نخواهم داد.دیگر شب و روز استثمارتان نخواهم کرد. دیگر فشار عالم و شکنجه روزگار را بر شما تحمیل نخواهم کرد.دیگر به شما بی خوابی نخواهم داد و شما دیگر از خستگی فریاد نخواهید کرد. از درد و شکنجه ضجه نخواهید زد. از گرسنگی و گرما و سرما شکوه نخواهید کرد. و برای همیشه در بستر نرم خاک، آرام و آسوده خواهید بود. اما این لحظات حساس ،لحظات وداع با زندگی و عالم، لحظات لقای پروردگار، لحظات رقص من در برابر مرگ باید زیبا باشد.خدایا! وجودم اشک شده ، همه وجودم از اشک می جوشد ، می لرزد ، می سوزد و خاکستر می شود. اشک شده ام و دیگر هیچ ، به من اجازه بده تا در جوارت قربانی شوم و بر خاک ریخته شوم واز وجود اشکم غنچه ای بشکفد که نسیم عشق و عرفان وفداکاری از آن سرچشمه بگیرد .خدایا تو را شکر می کنم که باب شهادت را به روی بندگان خالصت گشوده ای تا هنگامی که همه راهها بسته است و هیچ  راهی جز ذلت و خفت و نکبت باقی نمانده است مسح توان دست به این باب شهادت زد و پیروزمند و پر افتخار به وصل خدائی رسید.   ایران بلاک     
 

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


 

  

 

 نمایش تصویر در وضیعت عادی

 

 

  به تاریخ 19/10/59 شمسی ساعت 10:10 شب چند سطری وصیت نامه می نویسم : هر شب ستاره ای را به زمین می کشند و باز این آسمان غم‌زده غرق ستاره است ، مادر جان می دانی تو را بسیاردوست دارم و می دانی که فرزندت چقدر عاشق شهادت و عشق به شهیدان داشت. مادر، جهل حاکم بر یک جامعه انسانها را به تباهی می کشد و حکومت های طاغوت مکمل های این جهل اند و شاید قرنها طول بکشد که انسانی از سلاله پاکان زائیده شود و بتواند رهبری یک جامعه سر در گم و سر در لاک خود فرو برده را در دست گیرد و امام تبلور ادامه دهندگان راه امامت و شهامت و شهادت است. مادرجان، به خاطر داری که من برای یک اطلاعیه امام حاضر بودم بمیرم ؟ کلام او الهام بخش روح پرفتوح اسلام در سینه و وجود گندیده من بوده و هست. اگر من افتخار شهادت داشتم از امام بخواهید برایم دعا کنند تا شاید خدا من روسیاه را در درگاه با عظمتش به عنوان یک شهید بپذیرد ؛ مادر جان من متنفر بودم و هستم از انسانهای سازش کار و بی تفاوت و متاسفانه جوانانی که شناخت کافی از اسلام ندارند و نمی دانند برای چه زندگی می کنند و چه هدفی دارند و اصلا چه می گویند بسیارند. ای کاش به خود می آمدند. از طرف من به جوانان بگوئید چشم شهیدان و تبلور خونشان به شما دوخته است بپاخیزید و اسلام را و خود را دریابید نظیر انقلاب اسلامی ما در هیچ کجا پیدا نمی شود نه شرقی - نه غربی؛ اسلامی که : اسلامی ... ای کاش ملتهای تحت فشار مثلث زور و زر و تزویر به خود می آمدند و آنها نیز پوزه استکبار را بر خاک می مالیدند. مادر جان، جامعه ما انقلاب کرده و چندین سال طول می کشد تا بتواند کم کم صفات و اخلاق طاغوت را از مغز انسانها بیرون ببرد ولی روشنفکران ما به این انقلاب بسیار لطمه زدند زیرا نه آن را می شناختند و نه باریش زحمت و رنجی متحمل شده اند از هر طرف به این نو نهال آزاده ضربه زدند ولی خداوند، مقتدر است اگر هدایت نشدند مسلما مجازات خواهند شد . پدر و مادر ؛ من زندگی را دوست دارم ولی نه آنقدر که آلوده اش شوم و خویشتن را گم و فراموش کنم علی وار زیستن و علی وار شهید شدن, حسین وار زیستن و حسین وار شهید شدن را دوست می دارم شهادت در قاموس اسلام کاری‌ترین ضربات را بر پیکر ظلم، جور،شرک و الحاد می‌زند و خواهد زد. ببین ما به چه روزی افتاده ایم و استعمار چقدر جامعه ما را به لجنزار کشیده است ولی چاره ای نیست اینها سد راه انقلاب اسلامیند ؛ پس سد راه اسلام باید برداشته شودند تا راه تکامل طی شود مادر جان به خدا قسم اگر گریه کنی و به خاطر من گریه کنی اصلا از تو راضی نخواهم بود. زینب وار زندگی کن و مرا نیز به خدا بسپار ( اللهم ارزقنی توفیق الشهادة فی سبیلک) .
و السلام؛              
ایران بلاگ     

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


فرازهایی از وصیت‏نامه شهید احمد کاظمی

                                         

                                           

                                                 

                                                

                                                                                                                             

                                                

فرازهایی از وصیت‏نامه شهید احمد کاظمی


خداوندا! روزی شهادت می‏خواهم که از همه چیز خبری هست، الا شهادت  

 ... خداوندا! فقط می‏خواهم شهید شوم، شهید در راه تو. خدایا مرا بپذیر و در جمع شهدا قرار بده. خداوندا! روزی شهادت می‏خواهم که از همه چیز خبری هست، الا شهادت...با تمام وجود درک کردم که عشق واقعی تویی و عشق به شهادت بهترین راه برای دست یافتن به این عشق است.نمی‏دانم چه باید کرد؛ فقط می‏دانم زندگی در این دنیا بسیار سخت می‏باشد. واقعاً جایی برای خودم نمی‏یابم. هر موقع آماده می‏شوم چند کلمه‏ای بنویسم، آن­قدر حرف دارم که نمی‏دانم کدام را بنویسم؟ از درد دنیا، از دوری از شهدا، از سختی زندگی دنیایی، از درد دست خالی بودن برای فردای آن دنیا و هزاران هزار حرف دیگر که در یک کلام اگر نبود امید به حضرت حق واقعاً چه باید می‏کردیم؟!راستی چه بگویم؟ سینه‏ام از دوری دوستان سفر کرده، از درد، دیگر تحمل ندارد. خداوندا! تو کمک کن چه کنم؟ فقط و فقط به امید و لطف حضرت تو امیدوار هستم. خداوندا! خود می‏دانم بد بودم و چه کردم که از کاروان دوستان شهیدم عقب مانده‏ام و دوران سخت را باید تحمل کنم. ای خدای کریم! ای خدای عزیز و رحیم و کریم! تو کمک کن به جمع دوستان شهیدم بپیوندم.وقتی به عکس نگاه می‏کنم، از درد سختی که تمام وجودم را می‏گیرد، دیگر تحمل دیدن ندارم. دوران لطف بی‏منتهای حضرت حق، دوران جهاد، دوران عشق دوران، رسیدن آسان به حضرت حق. وای! من بودم نفهمیدم. وای! من هستم که باید سختی دوران را طی کنم. الله‏اکبر؛ خداوندا! خودت کمک کن. خداوندا! تو را به خون شهدای عزیز و همه بندگان خوبت قسم می‏دهم شهادت را در همین دوران نصیب بفرما. و توفیقم بده هر چه زودتر به دوستان شهیدم برسم.

فرازهایی از وصیت‏نامه شهید احمد کاظمی

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


وصیت نامه شهید صیاد شیرازی

وصیت نامه :* وصیت نامه بسم الله الرحمن الرحیم، ارحم الراحمین، رب العالمین و صلی الله علی محمد واله الطاهرین و سلم.انالله و اناالیه راجعون... خداوندا! این تو هستی که قلبم را مالا مال از عشق به راهت، اسلامت، نظامت و ولایتت قرار دادی. خدایا؛ تو خود می دانی که همواره آماده بوده ام آنچه را که تو خود به من دادی، در راه عشقی که به راهت دارم، نثار کنم. اگر این نبود، آن هم خواست تو بود. پروردگارا؛ رفتن در دست تواست، من نمی دانم چه موقع خواهم رفت، ولی می دانم که از تو باید بخواهم مرا در رکاب امام زمانم قرار دهی و آن قدر با دشمنان قسم خورده ات بجنگم تا به فیض شهادت برسم. از پدر و مادرم که حق بزرگی بر گردنم دارند می خواهم که مرا ببخشند؛ من نیز همواره برایشان دعا کرده ام که عاقبت به خیر شوند. از همسر گرامی و فداکار و فرزندانم می خواهم که مرا ببخشند که کمتر توانسته ام به آن ها برسم و بیشتر می خواهم وقف راهی باشم که خداوند متعال به امت زمان ما عطا فرموده. آنچه از دنیا برایم باقی می ماند، حق است که در اختیار همسرم قرار گیرد. از همه ی آن هایی که از من بد دیده اند می خواهم که مرا به بزرگی خودشان ببخشند و بالاخره از مردان مخلص خودم به ویژه حاج آقا امیر رنجبر نیکدل، استدعا دارم در غیاب من به امور حساب و کتاب من برسند و با برادران دیگر، چون جناب سرهنگ حاج آقا آذریون و تیمسار حاج آقا آراسته در این باب، تشریک مساعی نمایند. خداوندا! ولی امرت حضرت آیت الله خامنه ای را تا ظهور حضرت مهدی(عج) زنده، پاینده و موفق بدار. آمین یا رب العالمین من الله التوفیق علی صیاد شیرازی-19دی ماه1371 http://www.centralclubs.com

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
تگ ها :


دوست قطعه اتش

  نمایش تصویر در وضیعت عادی نمایش تصویر در وضیعت عادی نمایش تصویر در وضیعت عادی 

 بنام حضرت دوست که هرچه هست ازاوست                               

انتخاب دوست تاثیر مهمی درسرنوشت انسان داردودوست موجب خوشبختی یابدبختی انسان می شودشگفتی این حدیث رابنگرید :دوست بد قطعه ای از آتش است. انسان اگربه آتش نزدیک شود آتش اورامیسوزانددوست بد چنین اثربدی دارد.                                             

امام علی علیه السلام می فرماید: صاحب السوء قطعه من النار.  رفیق بدقطعه ای ازاتش است.                                          همانطورکه              انسان ازعطاری عبورکندبوی خوش به اومیرسدهمنشینی با خوبان اورانشاط میدهد  وخلق وخوی انهادراخلاق اواثر داردوهمنشینی بابدان هم بوی بد وخلق وخوی بدبه همراه می اورد.برای همین دین حنیف اسلام توجه زیادی به انتخاب دوست دارد زیراتاثیری بسیاردرسرنوشت انسان دارد حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید:صحبه الاخیار تکتسب الخیر کالریح ادامرت بالطیب حملت طیبا همراهی بانیکان کسب نیکی کند مانندنسیمی که هروقت بربوی خوش بوزدمشک به همراه اورد  حتی همنشینی های درمحیط اینترنت نیزاثرات مفید یازیانبارخود رابرجسم وروحجوانان می نهداستفاده ازمحیط الوده اینترنت روح راتاریک وبه اسانی ازجان محو نخواهد شد واستفاده ازفضاهای مفید ان نورانیت وصفارابه همراه میاوردوروان انسان رانورانی می کندبرای همین جوانهای عزیزباید ازاین امانت خدادادی مراقبت کنند وازقدمهای شیطان دنباله روی نکنند وخودو واهل خویش راازاتشی که هیزم ان انسانها وسنک هاست حفظ کنند. قوانفسکم واهلیکم ناراوقودهاالناس والحجاره.بعض اوقات دوست انسان کتاب یاموبایل یاعکس یافیلم وماهواره وسی دی است فیلم وکتاب الودههمان دوست بداست که اسلام نابودکردن این وسایل منحرف کننده راواجب می داندواز موادمخدر هم مخرب تراست اینهاازبمب ام هم بدتراست زیرافطرت طاهروهویت انسان راموردحمله قرارداده وانسانیت رانابودمی کندوبشررابه خواری می کشاندبله درعصرحاضرشیطان سفره خود رایهن کرده است واین وسایل برای فریب فرزند ادم نهاده شده است فریاد که در ره این ادم خاکی بس دانه فشاندند  وبسی دام تنیدند تااوراازعشق حقیقی یعنی خدا باز دارندخدای مهربان هم سفره خویش رابرای دوستان نهاده استبخشی ازاین مهمانی قران ودعاوخانواده ودوستان مومنندکتابهاو فیلمهای سالمندوانسان رابه طهارت وعفت وبهشت می خوانند .ففرواالی الله اری بایدبه سوی خدا فرارکرد قبل ازاینکه روزحسرت فرابرسدوظالم دست خودرابه دهان نهد وناله بزند که ای کاش فلانی را دوست انتخاب نکرده بودم که مراازقران ویادخدابازداشت.                                            ای کاش راه فرستاده خداراانتخاب کرده بودم هماناشیطان خوارکننده انسان است قران کریم سوره فرقان. تا توانی می کریزازیاربد   یاربد بدتربودازماربد   ماربد تنهاتورابرجان زند   یاربدبرجان وبر ایمان زند.جلیس السو’ شیطان همنشین بد شیطان است بساافرادی که درظاهرانسان وباطنا شیطان هستندکسانی که به معصیت عادت کرده اند شیطان قرین انها می شودهمنشین نزدیک انها شیطان است روزقیامت هم با شیاطین محشور می شوند.فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا قسم به خدایت انها وشیاطین رامحشور می کنیم وانها راحاضر می کنیم درحالیکه دور جهنم زانوزده اند.خداوندمی فرماید:الم اعهد الیکم یابنی ادم الاتعبدواالشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صرط مستقیم ای فرزندان -ادم ایا با شما عهد نبستم که شیطان رانیرستید همانا اودشمن اشکارشماست ومراعبادت کنید که این راه مستقیم است.الاخلا’ یومئذ بعضهم لبعض عدوالاالمتقین دوستان امروز بعضی بابعض دشمنند جز اهل تقوی . قران کریم دوستیهایی که خدایی نباشدوبراساس معصیت بناشده روز قیامت به دشمنی تبدیل می شودهرکدام دیکری راسبب جهنمی شدن می داندتوبودی که مراجهنمی کردی جلسات شراب وخوشی همراه بامعصیت مایه حسرت می شود اما اهل تقوی باهم درشادی وسرور هستند دوستیهایی که برای خداباشد باقی وموجب اسایش ابدی است .درروایات سفارش به دوستی درراه خدا ودشمنی در راه خدا ونیز سفارش به همنشینی باعلما وحکما شده است. صاحب العقلاء وجالس العلماءواغلب الهوی ترافق الملاء العلی باخردمندان باش وبا دانشمندان بنشین وبرهوای نفس غالب شو رفیق ملائکه میشوی صاحب الحکماءوجالس العلماءواعرض عن الدنیا تسکن جنه الماوی با دانشمندان همنشین و یار حکیمان باش وازدنیا دوری کن ساکن بهشت خواهی بود. صحبه الولی اللبیب حیاة الروح همنشینی بادوست خردمند روح را زنده می کند این نشست حیات روح است.   از همنشینی جاهل واحمق نهی شده است صدیق الاحمق معرض للعطب دوست نادان درمعرض تباهی است.شرالاصحاب الجاهل بد ترین یاران نادان است.شراخوانک واغشهم لک من اغراک بالعاجله والهاک عن الاجله بدترین برادران وبد خواه ترین ایشان برای توکسی استکه تورا فریفته دنیاکند وازاخرت تو رامشغول سازد شرالاخوان الخاذل بدترین برادران ان است که توراخوارکند شراخوانک من اغراک بهوی وولهک بالدنیا بدترین برادران توانکه تورابهوس بفریبدوتوراشیفته دنیاکندشرالاخوان المواصل عندالرخاء   المفاصل عند البلاء بد ترین برادران انکه دراسایش باتوودرسختی ازتوجداشودانسان قبل ازریختن طرح دوستی باید طرف رابشناسد تابه دام افراد شیطان صفت نیفتدوقبل ازسفرابتداهمراه رابشناسدکه با کی همسفر می شودوقبل ازانتخاب خانه بایدهمسایه راخوب بشناسدتاخود وخانواده اش به سختی نیفتدوازمواضع تهمت دوری کند زیراانسان ازدوستش شناخته میشودوبادوستی بابدان موردتهمت واقع می شودودراین صورت باید خودش راملامت کند برای اینکه خودش زمینه تهمت رافراهم کرده است.یکی ازاثارهمنشینی بابدان سوءظن نسبت به خوبان است سوءظن به خوبان نتیجه همنشینی بابدان است.     ولی به همنشینی خوبان سفارش شده رسول اکرم صلی الله علیه واله وسلم سخنان ارزشمندی درباره دوست بیان فرموده است:اکثروا منالاخوان فان ربکم حیی ُیستحیی ان یعذب عبده بین اخوانه یوم القیمه. برادران دینی زیادی داشته باشیدزیراخداوندشما شرم میکندکه بنده خودرادرروزقیامت میان برادرانش عذاب کند.  روایات دیگر :العبدمع من احب. بنده همراه کسی است که اورادوست دارد .اعتبرواالصاحب بالصاحب. رفیق رابارفیق می سنجند . ایاک وقرین السوءفانک به تعرف. ازهمنشین بد دوری کن زیراتوبوسیله اوشناخته می شوی.   من لم تنتفع بدینه ولادنیاه فلا خیر لک فی مجالسته . کسی که دردین ودنیایش برای توخیری نیست همنشینی بااونفعی ندارد.من احب قوما حشره الله فی زمرتهم. کسی که عده ای رادوست داشته باشدخداوندروزقیامت اوراباانها محشورمیکند.دردنیا واخرت فقط دوستی خدا ودوستان اوبرای انسان فایده دارد قران کریم می فرماید: ومومنین خداراازهمه بیشتردوست دارند.والذین امنوا اشد حبالله. شدیدترین حب ودوستی رانسبت به خدادارند. "اری انها که کمال وزیبایی عشق حقیقی راشناخته اند؛ دل از زرق وبرق دنیابریده اندوروزنه قلبشان رابه سوی خدابازکرده اند. نورخدادرقلب انهاتابیده وخداوند درخت محبتش رادردل انها رویانده است. وبرای مناجات انها راانتخاب کرده است. انها خدارادوست دارندزیرا همه کمالات ازقبیل علم قدرت؛ سخاوت؛ قوت ؛ کرم؛ اجابت؛  زیبایی؛ مهربانی؛ نورانیت وعفورادارد. صاحب نعمتهاوخالق همه زیباییها ونقاش همه صورتهای زیباست ودعای خواننده هایش رااجابت وحاجت راعطا میکندحتی به کسانی که ازاودرخوست نمی کنند ازکرم وجودش می بخشد. اورادوست دارندبخاطر نعمتهای فراوانش واین دوستی به انها فایده وبرکت زیاد می بخشد زیراخداوند منبع واصل همه خیرات وبرکات است. وواقعااین خدادوست داشتنی است وشایسته تعظیم وعبادت است. رسولان الهی و14معصوم اهل بیت وشهداخدارابسیاردوست داشتندوحاضر بودندکه درراه معشوق جان خود رافدا وهستی خودرافنا کنند.خوشاانانکه به این ستاره هااقتداکردندوراه رایافتند.مانندسروروسیدشهیدان حضرت امام حسین سلام الله علیه که اسوه عاشقان است ودرهوای یارهمه جاذبه ها رارهاکرد                                                                 

گربشکافی هنوز خاک شهیدان عشق                                                              

                    اید ازان کشتگان زمزمه دوست دوست                                          

خوشا به حال انها که شیرینی محبت وسخنان خداراتجربه کردندخداانهارادوست داشت وانهانیزمحبت اورادردل جادادند.              مجالس الصالحین داعیه الی الصلاح .  همنشینی باصالحان انسان رابه صلاح وشایستگی میرساند.  (نبی اکرم صلی الله علیه واله فرمود:جالس الابرارفانک اذافعلت خیراحمدوک وان اخطات لم یعنفوک بانیکوکاران همنشینی کن زیرااکرکارخوبی انجام دادی توراستایش می کنندواکر خطاکردی به توبه سختی حرف نمی زنندونیزفرمود:مثل همنشین صالح مانندعطرفروش است که اکر عطرش رابه توندهد بوی ان(عطر)به تو میرسدوحکایت همنشین بدمانند اهنکر است که اکرشراره ای ازاتش ان تورانسوزاند بوی بد ان به تومی رسد خیرالاصحاب صاحب اذاذکرت الله اعانک واذانسیت ذکرک بهترین رفیق ان رفیقی است که وقتی خدارایاری کرد به یاری تو می اید ووقتی اورافراموش کردی خدارابه یاد تو می اورد) درحدیث امده نزد دانشمندی  بنشینیدکه دیدن اوخدا را بیاد شما اورد. اگرانسان به علت اشتباه درانتخاب دوست درزندکی شکست خورد بایدبداند که خداوندراه توبه رابازکذاشته وازرحمت خدا ناامید نباشد قران کریم می فرماید ای بندکان من که بر خودتا ن اسراف کردیدازرحمت خداناامید نباشید بدرستی که خداهمه کناهان رامی امرزدهماناخداوند امرزنده ومهربان است ناامیدی یکی ازجنود ولشکریان شیطان است که باان بنده هارا ازخداجدا می کند.                                      

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸


داستان شهدا داستان کربلاست.

 

 نمایش تصویر در وضیعت عادی  نمایش تصویر در وضیعت عادی نمایش تصویر در وضیعت عادی 

نمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادی

سم الله الرحمن الرحیم                                              

هرکه میخواهد مارا بشناسد داستان کربلا رابخواند شهید علی اکبر غلام پور   

 

 

 وصیت شهیدهمت :به تاریخ 19/10/59 شمسی ساعت 10:10 شب چند سطری وصیت نامه می نویسم : هر شب ستاره ای را به زمین می کشند و باز این آسمان غم‌زده غرق ستاره است ، مادر جان می دانی تو را بسیاردوست دارم و می دانی که فرزندت چقدر عاشق شهادت و عشق به شهیدان داشت. مادر، جهل حاکم بر یک جامعه انسانها را به تباهی می کشد و حکومت های طاغوت مکمل های این جهل اند و شاید قرنها طول بکشد که انسانی از سلاله پاکان زائیده شود و بتواند رهبری یک جامعه سر در گم و سر در لاک خود فرو برده را در دست گیرد و امام تبلور ادامه دهندگان راه امامت و شهامت و شهادت است. مادرجان، به خاطر داری که من برای یک اطلاعیه امام حاضر بودم بمیرم ؟ کلام او الهام بخش روح پرفتوح اسلام در سینه و وجود گندیده من بوده و هست. اگر من افتخار شهادت داشتم از امام بخواهید برایم دعا کنند تا شاید خدا من روسیاه را در درگاه با عظمتش به عنوان یک شهید بپذیرد ؛ مادر جان من متنفر بودم و هستم از انسانهای سازش کار و بی تفاوت و متاسفانه جوانانی که شناخت کافی از اسلام ندارند و نمی دانند برای چه زندگی می کنند و چه هدفی دارند و اصلا چه می گویند بسیارند. ای کاش به خود می آمدند. از طرف من به جوانان بگوئید چشم شهیدان و تبلور خونشان به شما دوخته است بپاخیزید و اسلام را و خود را دریابید نظیر انقلاب اسلامی ما در هیچ کجا پیدا نمی شود نه شرقی - نه غربی؛ اسلامی که : اسلامی ... ای کاش ملتهای تحت فشار مثلث زور و زر و تزویر به خود می آمدند و آنها نیز پوزه استکبار را بر خاک می مالیدند. مادر جان، جامعه ما انقلاب کرده و چندین سال طول می کشد تا بتواند کم کم صفات و اخلاق طاغوت را از مغز انسانها بیرون ببرد ولی روشنفکران ما به این انقلاب بسیار لطمه زدند زیرا نه آن را می شناختند و نه برایش زحمت و رنجی متحمل شده اند از هر طرف به این نو نهال آزاده ضربه زدند ولی خداوند، مقتدر است اگر هدایت نشدند مسلما مجازات خواهند شد . پدر و مادر ؛ من زندگی را دوست دارم ولی نه آنقدر که آلوده اش شوم و خویشتن را گم و فراموش کنم علی وار زیستن و علی وار شهید شدن, حسین وار زیستن و حسین وار شهید شدن را دوست می دارم شهادت در قاموس اسلام کاری‌ترین ضربات را بر پیکر ظلم، جور،شرک و الحاد می‌زند و خواهد زد. ببین ما به چه روزی افتاده ایم و استعمار چقدر جامعه ما را به لجنزار کشیده است ولی چاره ای نیست اینها سد راه انقلاب اسلامیند ؛ پس سد راه اسلام باید برداشته شودند تا راه تکامل طی شود مادر جان به خدا قسم اگر گریه کنی و به خاطر من گریه کنی اصلا از تو راضی نخواهم بود. زینب وار زندگی کن و مرا نیز به خدا بسپار ( اللهم ارزقنی توفیق الشهادة فی سبیلک) .
و السلام؛  ایران بلاگ 

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 

 

وصیت نامه پاسداراسلام شهیداحمد میرزاپوراطلاعات عملیات لشکر41ثارالله شهادت کربلای خونین کردستان سن19 عملیات والفجر4 * 

 بسم الله الرحمن الرحیم ولاتحسبن الذین قتلوافی سبیل الله امواتا بل احیاءُ عند ربهم یرزقون.بنام خداوند بخشنده مهربان مپنداریدانانکه درراه خداکشته شده اند مرده اند بلکه زنده اند ونزد روردگارشان روزی می خورند.سلام برحسین سالار شهیدان وسلام برحسین زمان خمینی بت شکن سلام برکفرستیزان لشکراسلام وسلام برملت شهید پرور ایران. سلام ودرود بروان پاک شهداءازصدراسلام کرفته تاشهیدان کربلای ایران .چند جمله ای ازفرزند حقیرخودبه عنوان وصیت کوش کنید واگرمیخواهیدروح من شادباشد به گفته من جامه عمل بیوشید گر چه نمی توانم انچه رادروجوددارم بروی کاغذ بیاورم همین که بنظرم می رسدمی گویم .همانطور که روشن است شماپدرومادر گرامی بیای من زحمات زیاد متحمل شدیدولی من درعوض نتوانستم به یاس زحمات شما خدمتی کرده باشم که شایدجبران شده باشد ولکن تنهاامیدی که دارم این است که مراعفوکنید.ازطرف من ازهمه دوستان واشنایان طلب مغفرت نمائید.امیدوارم خداوندباعزت ؛به تمام خانواده های شهداصبرواستقامت بزرگ عنایت کند.خانواده محترم مخصوصامادرگرامی خوب گوش کن به شما نمی گویم درمرگ من گریه مکن گریه بکن ولی بیادحسین ویارانش باش هرلحظه بیاد من افتادی حسین علیه السلام رادرنظربیاوروبرای طفل ششماهه حسین علیه السلام بیادحضرت عباس وعلی اکبر واهل بیت امام حسین علیه السلام گریه کن گرچه که مرگ فرزندبرای یدرومادرسخت است ولی بایدایه شریفه انالله واناالیه راجعون رادرنظرداشت که می فرماید:همه ازخدائیم وبازکشت همه به سوی اوست.ای خانواده محترم بایدصبروشکیبائی شما همچون زینب کبری باشد انوقت که برادرش امام حسین علیه السلام واهل وخاندانش راشهیدکردندوبقیه رابه اسیری بردند شهامت حضرت زینب وسخنان ایشان طوری کاخ یزید رابه لرزه دراورده بودپس بایدگریه وزاری شما طوری باشد که دشمنان اسلام ومسلمین شاد نشوند.مادرهمانطورکه می دانیدمسئولیت زن درتربیت فرزندسنگین تر ازمرداست. بنده امیدوارم که بعدازمن عباس زعلی رضاراهمچون علی اکبراقا امام حیسین علیه السلام تربیت نمائید.خواهرم زهراراهمچون صاحب اسمش فاطمه زهرا سلام ا علیها بار بیاوریدتادراینده بتوانندادامه دهنده راه شهیدان واقایشان حسین بن علی باشندانان رادراین راه همراهی کنید. نگوئیدیکی رفته بس است بیادامام حسین علیه السلام بیائیدکه وقتی همه سربازانش شهیدشدندقنداقه ششماهه خودعلی اصغرراگرفت به میدان بردمگرمادرایام قتال مخصوصا روزعاشورابه سروسینه نمی وزنیم وحسین حسین نمی گوئیم پس بیائیددرعمل راه روندکان راه حسین علیه السلام باشیم وبازهم متذکرمیشوم ازهمگی طلب عفودارم . 

به امیدبرفرازشدن پرچم اسلام وقران برتمام کره زمین.

خدایا خدایارزمندگان اسلام پیروزشان بفرما

والسلام علیکم ورحمه ا... وبرکاته میرزاپور1362

 

 

  
نویسنده : حسین یارحسینی ; ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸